Subsidies

Subsidies als onze broekzak

Een project bestaat vaak uit verschillende elementen die in aanmerking (zouden) kunnen komen voor een subsidie- en/of investeringsregeling. En, subsidie- en investeringsregelingen kunnen bepalend zijn voor de levensvatbaarheid van uw project.

Wij kennen de regelingen als onze broekzak en weten de koppeling te maken tussen die elementen en de regelingen die van toepassing zijn en/of kans van slagen kunnen hebben.

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende regelingen en hun actuele status.

De subsidieregeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) ondersteunt integrale oplossingen die bijdragen aan de…

De OPZuid subsidieregeling is voor mkb-ondernemers uit Zuid-Nederland (Limburg, Noord-Brabant en Zeeland) om de ontwikkeling…

Wilt u investeren in het verbeteren van het energielabel van een bestaand bedrijfsgebouw? Dan biedt…

Het doel van de Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM) is het leveren…

MKB Idee is een regeling waarmee de overheid mkb’ers wilt stimuleren meer te investeren in…

Eureka is een programma voor ondernemers en instellingen met internationale ambities, of die nog op…

Met de MIT-rekentool berekent u gemakkelijk en snel uw mogelijke subsidievoordeel. In uw productontwikkeling kunt…

U kunt WBSO aanvragen voor de ontwikkeling van een product, een productieproces, programmatuur en voor…

De innovatiebox is een interessante belastingmaatregel voor het innovatieve bedrijfsleven, omdat hiermee een korting van…

Kansen voor West II is het gezamenlijke subsidieprogramma van de vier Randstadprovincies (Noord- en Zuid-Holland,…

Binnen het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) bestaan speciale programma’s gericht op Europese territoriale…

Met LIFE steunt de Europese Unie projecten van bedrijven, overheden en NGO’s op het gebied…

Werkt u als mkb’er op Europees niveau samen aan state-of-the art innovatieprojecten? En wilt u…