Subsidies

Subsidies als onze broekzak

Een project bestaat vaak uit verschillende elementen die in aanmerking (zouden) kunnen komen voor een subsidie- en/of investeringsregeling. En, subsidie- en investeringsregelingen kunnen bepalend zijn voor de levensvatbaarheid van uw project.

Wij kennen de regelingen als onze broekzak en weten de koppeling te maken tussen die elementen en de regelingen die van toepassing zijn en/of kans van slagen kunnen hebben.

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende regelingen en hun actuele status.

Met de MIT-rekentool berekent u gemakkelijk en snel uw mogelijke subsidievoordeel. In uw productontwikkeling kunt…

U kunt WBSO aanvragen voor de ontwikkeling van een product, een productieproces, programmatuur en voor…

De innovatiebox is een interessante belastingmaatregel voor het innovatieve bedrijfsleven, omdat hiermee een korting van…

De RAAK subsidie (Regionale actie en aandacht voor kenniscirculatie) heeft als doelstelling de kennisuitwisseling tussen…

De Sportimpuls is een subsidieregeling die lokale sport- en beweegaanbieders financieel ondersteunt bij het opstarten van…

Kansen voor West II is het gezamenlijke subsidieprogramma van de vier Randstadprovincies (Noord- en Zuid-Holland,…

In 2015 startte het subsidie programma Sportinnovator met als doel het economische en maatschappelijke rendement…

Binnen het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) bestaan speciale programma’s gericht op Europese territoriale…

Om mkb-ondernemers financiële steun te bieden bij zaken doen in ontwikkelingslanden heeft de Nederlandse overheid het Dutch Good…

Urban Energy stimuleert onderzoek naar en ontwikkeling van producten en diensten voor duurzame energieopwekking, energiebesparing…

Met LIFE steunt de Europese Unie projecten van bedrijven, overheden en NGO’s op het gebied…

Het Innovatiekrediet is een aantrekkelijke lening om risicovolle ontwikkeling van uw technisch nieuwe product, proces…

Het SME-Instrument biedt innovatieve mkb’ers de mogelijkheid om subsidie aan te vragen binnen Horizon2020. Specifiek…

Werkt u als mkb’er op Europees niveau samen aan state-of-the art innovatieprojecten? En wilt u…

LimburgMakers, subsidie voor de Limburgse maakindustrie Naast de mogelijkheden die de vernieuwde Mkb- innovatiestimulering regio…