Kansen voor West III (EFRO)

Kansen voor West III is een gezamenlijk subsidieprogramma dat als doel heeft de concurrentiekracht van West Nederland te verbeteren door middel van innovatie en duurzaamheid. Het programma wordt gedragen door de vier Randstadprovincies (Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland) en de vier grote steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. 

Het programma richt zich met name op grote projecten die door een consortium uit bedrijven uit verschillende topsectoren, overheden en kennisinstellingen worden gedragen. Het MKB is hierin een belangrijke eindbegunstigde. Om gebruik te maken van de subsidie is het vereist dat het MKB bij het project betrokken is of dat het door het project in staat wordt gesteld te innoveren. Er kunnen bijvoorbeeld incubators en clusters worden opgezet om kennis te verwerven, proeftuinen worden ontwikkeld waar het MKB nieuwe producten kan ontwikkelen of testen of worden er bedrijventerreinen toegankelijk gemaakt.

Thema’s en subsidie

Elke deelsubsidieregeling heeft haar eigen specifieke voorwaarden waaraan een aanvraag moet voldoen. Bij elke deelsubsidie wordt expliciet aangegeven welk regionale en lokale beleidsdocumenten van toepassing zijn. De beschikbare deelsubsidieregelingen zijn gericht op drie prioriteiten en bijbehorende doelstellingen.

 1. Innovatie
  • Versterking van de onderzoeks- en innovatiecapaciteit en invoering van geavanceerde technologieën.
 1. Groener en Koolstofarm
  • Bevorderen van energie-efficiëntie maatregelen en verminderen CO₂ uitstoot;
  • Bevorderen van Hernieuwbare Energie;
  • Ontwikkelen van slimme energie systemen, grids en opslag;
  • Bevorderen van de transitie naar een circulaire economie.
 1. Europa dichter bij de burgers
  • Bevordering van de geïntegreerde sociale, economische en ecologische/duurzame ontwikkeling.

Een aanvraag indienen

Binnen het Kansen voor West III-programma (2022-2029) worden regelmatig nieuwe subsidieoproepen gepubliceerd. Deze subsidieoproepen sluiten aan bij de bovengenoemde doelstellingen en bijbehorende actielijnen. Blijf op de hoogte van de openstellingen door contact met ons op te nemen.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van Kansen voor West III? Neem dan contact met ons op via info@plusprojects.nl.

 

Altijd op de hoogte van het laatste subsidienieuws? Volg onze LinkedIn pagina of meld je aan voor de Plus Projects nieuwsbrief:

Aanmelden