MOOI

De subsidieregeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) is ook in 2024 open voor aanvragen. Consortia die werken aan complete innovatieve oplossingen die bijdragen aan de energie- en klimaatdoelen voor elektriciteit, gebouwen en/of industrie kunnen de subsidie aanvragen, waarbij oog voor een praktische toepassing, inclusief sociale en andere factoren belangrijk is. Het consortium moet bestaan uit ten minste 3 ondernemingen en de innovatie moet duidelijk aansluiten op de doelstellingen van het Klimaatakkoord. Daarnaast dient het project voor ten minste €2 miljoen euro aan subsidiabele kosten te begroten.

Thema’s

De MOOI heeft 3 hoofdthema’s.

 • Gebouwde Omgeving
 • Elektriciteit
 • Industrie
  • Subthema: NGF BioBased Circulair

Subsidiebedrag:

 • Subsidie kan worden aangevraagd voor industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling (inclusief pilot) en andere activiteiten die bijdragen aan het doel van het project.
 • De subsidie bedraagt minimaal €25.000,- voor iedere deelnemer en en project kan maximaal €4 miljoen subsidie ontvangen.
 • Subsidiepercentages liggen tussen de 40% (grote onderneming) en 60% (kleine onderneming) van de subsidiabele kosten.
 • Voor elk van de drie hoofdthema’s is ruim €20 miljoen budget.

Deadlines:

 • De verplichte vooraanmelding kan worden ingediend tussen 19 maart en 18 april 2024
 • De uiteindelijke aanvraag kan worden ingediend tussen 4 juni 2024 en 5 september 2024.

Belangrijk:

 • Er mogen nog geen verplichtingen voor het project zijn aangegaan voordat de aanvraag is ingediend.
 • MOOI kent 3 thema’s: Elektriciteit, Gebouwen en Industrie. Onder industrie valt een sub-thema NGF BioBased Circulair.
 • Beoordeling gaat op basis van een tender-structuur waarin de kwaliteit van verschillende onderdelen van het projectplan wordt gescoord.

Aanvragen

Bent u benieuwd naar meer informatie over de subsidieregeling MOOI? Of wilt u uw projectidee eens nader bespreken?
Samenwerkende partijen kunnen al vroeg de eerste schetsen van hun voorstel indienen. Want in de vereiste voorronde wordt getoetst of de aanvraag aansluit op de regeling. Ook hier helpt Plus Projects graag bij. Plus Projects heeft 18 jaar ervaring met subsidieadvies en projectplanning op nationaal en internationaal niveau. Neem vrijblijvend contact op met een van de consultants!

Contact