SIDN fonds – Een sterk internet voor iedereen

Internet is niet meer weg te denken uit de huidige maatschappij. Het is daardoor een essentieel onderdeel geworden van het dagelijks leven, zowel privé als zakelijk. Een veilig en betrouwbaar internet wordt daardoor steeds belangrijker. Kortom, het SIDN-fonds ondersteunt projecten en ideeën voor een sterk internet. Maar ook vernieuwende projecten met een duidelijke economische en maatschappelijke impact die de veiligheid van het internet verbeteren komen in aanmerking.

Het SIDN-fonds in het kort

Het SIDN-fonds, opgericht op initiatief van Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN), ondersteunt individuen, ondernemers, organisaties en onderzoekers bij het uitvoeren van projecten die het internet versterken en de inzet van internet op vernieuwde manieren mogelijk maken. Daarnaast is het belangrijk dat een project een duidelijke economische en maatschappelijke impact heeft. Afhankelijk van het type project is hiervoor tot € 75.000 subsidie mogelijk.

Doelstellingen van het SIDN-fonds

Het SIDN-fonds investeert in vernieuwende en grensverleggende projecten op het snijvlak van technologie en samenleving waarbij het project is gericht op internet, internettechnologie of het gebruik van internet. Daarvoor komen projecten in aanmerking die een toepassing van een bestaand idee in een nieuwe context, een nieuwe toepassing van digitale technologie of een geheel nieuw idee betreffen. Daarnaast moeten projecten bijdragen aan één van de volgende doelstellingen:

 • Versterking van het internet
  Ofwel het realiseren van een open en vrij internet dat voor iedereen toegankelijk is. Bovendien waarop mensen kunnen vertrouwen en bouwen. Projecten zijn o.a. gericht nieuwe toepassingen van digitale technologie (Internet of Things), innovatieve en gebruiksvriendelijke software/hardware of veiligheid op het internet.
 • Empowerment van de gebruiker
  Dus het vergroten van kennis en vaardigheden van internetgebruikers. Denk hierbij aan projecten die de bewustwording over internet vergroten en/of internetgebruikers – in het bijzonder kinderen -uitrusten met de kernvaardigheden om zich vrij en veilig op internet te kunnen bewegen.
 • Inzet van internet op een vernieuwende manier
  Stimuleren van creatief en innovatief gebruik van internet, waarmee maatschappelijke en/of economische impact wordt gerealiseerd. Projecten zijn o.a. gericht op nieuwe vormen van bedrijvigheid, nieuwe business modellen of nieuwe manieren van werken. Maar ook projecten gericht op baanbrekende oplossingen voor maatschappelijk vraagstukken op het terrein van onderwijs, zorg, duurzaamheid of veiligheid komen in aanmerking.

Subsidiemogelijkheden SIDN-fonds

Het SIDN-fonds biedt twee aanvraagmogelijkheden voor financiering van projecten:

  • Pioniers
   Voor de uitwerking van een goed idee naar een demo, pilot of experimenteel ontwerp. Maximaal aan te vragen bedrag: € 10.000 per project.
   Beschikbaar voor individuen, ondernemers, organisaties of onderzoekers. Deze subsidie is doorlopend aan te vragen.
  • Potentials
   Doorontwikkeling en opschaling van een kansrijk, werkend concept of prototype naar een bruikbare toepassing met economisch of maatschappelijk potentieel of het doorvertalen van resultaten van (wetenschappelijk) onderzoek naar bruikbare toepassingen. Aan te vragen bedrag: € 10.000 tot € 75.000 per project. Alleen beschikbaar voor privaatrechtelijke rechtspersonen. De aanvraagtermijn voor deze subsidie is verstreken.
Altijd op de hoogte van het laatste subsidienieuws? Meld u aan voor de Plus Projects nieuwsbrief:

Aanmelden

Subsidie aanvragen

 • Alleen de beste aanvragen zullen gehonoreerd worden.
 • De maatschappelijke impact van een project geldt hierbij als belangrijkste criterium.
 • Bij de aanvraag wordt gevraagd een videopitch mee te sturen waarin het project wordt omschreven.
 • De selectieprocedure voor aanvragen in de categorie “Pioniers” neemt (na sluiting van de call) circa 6 weken in beslag.
 • Aanvragers bij de categorie “Potentials” ontvangen maximaal 3 maanden (na sluiting van de call) bericht of de aanvraag is gehonoreerd.
 • Er geldt geen hard plafond voor het aantal te honoreren aanvragen.

Meer weten over het SIDN-fonds?

Heeft u een project waarmee u met het SIDN-fonds bijdraagt aan een sterk internet? Neem dan contact op met Marjolein Nijhuis via 06-4127 7978 of mail naar nijhuis@plusprojects.nl.

De subsidieregeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) ondersteunt integrale oplossingen die bijdragen aan de…

De OPZuid subsidieregeling is voor mkb-ondernemers uit Zuid-Nederland (Limburg, Noord-Brabant en Zeeland) om de ontwikkeling…

Wilt u investeren in het verbeteren van het energielabel van een bestaand bedrijfsgebouw? Dan biedt…

Het doel van de Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM) is het leveren…

MKB Idee is een regeling waarmee de overheid mkb’ers wilt stimuleren meer te investeren in…