SIDN fonds – een sterk internet voor iedereen

Internet is niet meer weg te denken uit de huidige maatschappij. Het is daardoor een essentieel onderdeel geworden van het dagelijks leven, zowel privé als zakelijk. Een veilig en betrouwbaar internet wordt daardoor steeds belangrijker.

Om dit zoveel mogelijk te blijven garanderen, ondersteunt het SIDN-fonds projecten en ideeën die gebruik van het internet versterken, op een vernieuwende manier inzetten of de veiligheid ervan verbeteren.

Het SIDN-fonds in het kort

Het SIDN-fonds, opgericht op initiatief van Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN), ondersteunt individuen, ondernemers, organisaties en onderzoekers bij het uitvoeren van projecten die het internet versterken en de inzet van internet op vernieuwde manieren mogelijk maken. Daarnaast is het belangrijk dat een project een duidelijke economische en maatschappelijke impact heeft. Afhankelijk van het type project is hiervoor tot € 75.000 subsidie mogelijk.

Doelstellingen van het SIDN-fonds

Het SIDN-fonds investeert in vernieuwende en grensverleggende projecten op het snijvlak van technologie en samenleving waarbij het project is gericht op internet, internettechnologie of het gebruik van internet. In aanmerking komen projecten betreffende een toepassing van een bestaand idee in een nieuwe context, een nieuwe toepassing van digitale technologie of een geheel nieuw idee. Daarnaast moeten projecten bijdragen aan één van de volgende doelstellingen:

 • Versterking van het internet
  Het realiseren van een open en vrij internet dat voor iedereen toegankelijk is en waarop mensen kunnen vertrouwen en bouwen. Projecten zijn o.a. gericht nieuwe toepassingen van digitale technologie (Internet of Things), innovatieve en gebruiksvriendelijke software/hardware of veiligheid op het internet.
 • Empowerment van de gebruiker
  Het vergroten van kennis en vaardigheden van internetgebruikers. Denk hierbij aan projecten die de bewustwording over internet vergroten en/of internetgebruikers – in het bijzonder kinderen -uitrusten met de kernvaardigheden om zich vrij en veilig op internet te kunnen bewegen.
 • Inzet van internet op een vernieuwende manier
  Stimuleren van creatief en innovatief gebruik van internet, waarmee maatschappelijke en/of economische impact wordt gerealiseerd. Projecten zijn o.a. gericht op nieuwe vormen van bedrijvigheid, nieuwe business modellen of nieuwe manieren van werken. Maar ook projecten gericht op baanbrekende oplossingen voor maatschappelijk vraagstukken op het terrein van onderwijs, zorg, duurzaamheid of veiligheid komen in aanmerking.

Subsidiemogelijkheden SIDN-fonds

Het SIDN-fonds biedt twee aanvraagmogelijkheden voor financiering van projecten:

 • Pioneers
  Voor de uitwerking van een goed idee naar een demo, pilot of experimenteel ontwerp. Maximaal aan te vragen bedrag: € 10.000 per project.
  Beschikbaar voor individuen, ondernemers, organisaties of onderzoekers.
 • Potentials
  Doorontwikkeling en opschaling van een kansrijk, werkend concept of prototype naar een bruikbare toepassing met economisch of maatschappelijk potentieel of het doorvertalen van resultaten van (wetenschappelijk) onderzoek naar bruikbare toepassingen. Aan te vragen bedrag: € 10.000 tot € 75.000 per project.
  Alleen beschikbaar voor privaatrechtelijke rechtspersonen.

Gehonoreerde projecten

Voorbeeld projecten die in 2015 steun hebben ontvangen, betroffen bijvoorbeeld Open Source Anti-DDos Solution (OSAS) en Squid.

OSAS moet een betaalbare oplossing gaan bieden in het tegengaan van downtime van websites en internetdiensten door DDoS-aanvallen. Dergelijke aanvallen vormen een directe aanval op het open en vrije karakter van het internet en belemmert het opbouwen van vertrouwen dat belangrijk is om internet een meer centrale rol in het dagelijks leven te kunnen laten vervullen. DDoS-aanvallen zijn voor bedrijven bovendien een substantiële kostenpost.

Squid richt zich op de complexe vraagstukken van eigendom van videomateriaal dat via internet verspreid wordt. Door middel van een Open Source fingerprint technologie kunnen video’s voorzien worden van unieke kenmerken, waarmee deze altijd herleid kunnen worden tot de oorspronkelijke maker.

Subsidie aanvragen

 • Alleen de beste aanvragen zullen gehonoreerd worden.
 • De maatschappelijke impact van een project geldt hierbij als belangrijkste criterium.
 • Bij de aanvraag wordt gevraagd een videopitch mee te sturen waarin het project wordt omschreven.
 • De selectieprocedure voor aanvragen in de categorie “Pioniers” neemt (na sluiting van de call) circa 6 weken in beslag.
 • Aanvragers bij de categorie “Potentials” ontvangen maximaal 3 maanden (na sluiting van de call) bericht of de aanvraag is gehonoreerd.
 • Er geldt geen hard plafond voor het aantal te honoreren aanvragen.

Meer weten over het SIDN-fonds?

Neem dan contact op met Marjolein Nijhuis via 06-4127 7978/nijhuis@plusprojects.nl.

De innovatiebox is een interessante belastingmaatregel voor het innovatieve bedrijfsleven, omdat hiermee een korting van…

De RAAK subsidie (Regionale actie en aandacht voor kenniscirculatie) heeft als doelstelling de kennisuitwisseling tussen…

De Sportimpuls is een subsidieregeling die lokale sport- en beweegaanbieders financieel ondersteunt bij het opstarten van…