Europese subsidie Interreg Europe

Budget 359 miljoen euro

Interreg Europe gaat uit van leren van elkaar, gezamenlijk testen, evalueren en het uiteindelijk borgen van het geleerde in de aanpassing van / of inbedding in regionale beleidsprogramma’s.

Thema’s Interreg Europe

  1. Versterken van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie (bijv. projecten waarbij regio’s samenwerken aan het versterken van de regionale infrastructuur).
  2. Verbeteren MKB concurrentievermogen (verbetering van het beleid van kleine en grotere ondernemingen en gemeenten).
  3. CO2 reductie, hoe strategieën opstellen voor dit thema.
  4. Behoud en beschermen van het milieu, inclusief cultureel erfgoed/natuurparken.

Interreg Europe 2014-2020 maakt verder een start met het zogenaamde ‘Platform policy learning’ een platform voor beleidsleren, betrekking hebbend op de bovengenoemde vier thema’s. De concrete invulling van dit platform is op dit moment nog niet duidelijk .

Landen Interreg Europe

Partijen uit heel Europa kunnen deelnemen aan een projectaanvraag voor Interreg Europe (inclusief Noorwegen en Zwitserland). Sterker nog, een van de voorwaarden voor een aanvraag is deelname van partners uit Noord, Zuid, Oost en West Europa.

Subsidie is mogelijk tot maximaal 85% van de projectkosten.

Meer informatie over Interreg Europe ?

Neem contact op via info@plusprojects.nl of 070 301 2420.

 

De innovatiebox is een interessante belastingmaatregel voor het innovatieve bedrijfsleven, omdat hiermee een korting van…

De RAAK subsidie (Regionale actie en aandacht voor kenniscirculatie) heeft als doelstelling de kennisuitwisseling tussen…

De Sportimpuls is een subsidieregeling die lokale sport- en beweegaanbieders financieel ondersteunt bij het opstarten van…