Besluit Stimulering Duurzame Energie Productie (SDE++)

In 2020 werd de bestaande SDE+-regeling (Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie) verbreed naar de SDE++ (Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie).

Producenten van duurzame energie kunnen subsidie aanvragen voor de productie van duurzame elektriciteit, duurzame warmte of gecombineerde opwekking van duurzame warmte en elektriciteit of groen gas. Met de SDE++ wordt een subsidie geboden die het verschil in kostprijs tussen duurzaam opgewekte energie en reguliere energie opvangt. Nieuw vanaf 2020 is dat naast categorieën voor de productie van hernieuwbare energie ook CO2-reducerende opties anders dan hernieuwbare energie in aanmerking komen voor subsidie. Te denken valt aan o.a. carbon capture & storage (CCS), restwarmte, warmte- en koudeopslag, waterstofproductie via elektrolyse, warmtepompen en geothermie.

De SDE++ kan voor verschillende doeleinden aangevraagd worden, te weten:

  • Hernieuwbare elektriciteit
  • Hernieuwbare warmte en groen gas
  •  Hernieuwbare warmte kleinschalig (ISDE)
  • Geavanceerde hernieuwbare brandstoffen voor Vervoer
  •  CO₂-reductie in de industrie.
Altijd op de hoogte van het laatste subsidienieuws? Meld u aan voor de Plus Projects nieuwsbrief:

Aanmelden

Gefaseerde openstelling SDE++

De SDE++ wordt gedurende het jaar in drie rondes opengesteld. Beide rondes gaan uit van een gefaseerde openstelling. Dit betekent dat elke opvolgende fase een hoger subsidiebedrag geeft. Het moment van indiening bepaalt dus de fase en het subsidiebedrag. Het in een latere fase aanvragen biedt het voordeel dat men een hogere subsidie kan ontvangen. De SDE++ heeft echter een beperkt jaarbudget  en daarmee bestaat het risico dat in een latere fase het budget vroegtijdig uitgeput raakt. Aanvragen kunnen maximaal drie jaar voorafgaand van de aanschaf of installatie gedaan worden, achteraf met terugwerkende kracht aanvragen is niet mogelijk.

 

Hoeveel subsidie is er mogelijk op grond van SDE++?

Het subsidiebedrag wordt per productiecategorie bepaald, varieert jaarlijks en is gekoppeld aan de relevante energieprijs op de markt en enkele andere factoren (het correctiebedrag op basis van de geldende marktprijs en de kostprijs van de techniek). De subsidie wordt berekend aan de hand van de productiecapaciteit van een installatie. Hoe hoog het daadwerkelijke subsidiebedrag is, is bovendien in veel gevallen afhankelijk van de precieze technologie of de capaciteit van de installatie. Het maximale subsidiebedrag is aangepast aan de kostprijs van de geproduceerde energie die voor de verschillende technologieën geldt.

Afhankelijk van de technologie ontvangt de aanvrager voor 5, 8, 12 of 15 jaar subsidie, of zolang het correctiebedrag voor de specifieke technologie lager is dan het SDE++ basisbedrag. Daarnaast is er een vrije categorie waarin subsidie voor technologieën tegen een lager tarief aangevraagd kan worden dan het vastgestelde basistarief voor deze technologie.

Rekenvoorbeeld:

Er wordt een zonnestroominstallatie geïnstalleerd van 300 panelen met een totaal piekvermogen van 81 kWp. Hiermee is een investering gemoeid van € 150.000. Zonder subsidie heeft deze installatie een terugverdientijd van ongeveer 16 jaar.

Met subsidie geldt het volgende totale maximale voordeel over 15 jaar van drie willekeurige fasen:

Fase 1: terugverdientijd van 11,2 jaar en een netto voordeel van € 50.171

Fase 2: terugverdientijd van 10 jaar en een netto voordeel van € 74.471

Fase 4: terugverdientijd van 8,2 jaar en een netto voordeel van € 123.071

Meer informatie over SDE++ subsidie?

Plus Projects heeft 15 jaar ervaring met subsidieadvies en projectplanning op nationaal en internationaal niveau. Plus Projects rekent u graag voor wat de te verkrijgen subsidie voor uw investering is. Neem hiervoor contact op met David Paul Doornbos via 06-5136 7024 of doornbos@plusprojects.nl.

 

De subsidieregeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) ondersteunt integrale oplossingen die bijdragen aan de…

De OPZuid subsidieregeling is voor mkb-ondernemers uit Zuid-Nederland (Limburg, Noord-Brabant en Zeeland) om de ontwikkeling…

Wilt u investeren in het verbeteren van het energielabel van een bestaand bedrijfsgebouw? Dan biedt…

Het doel van de Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM) is het leveren…

MKB Idee is een regeling waarmee de overheid mkb’ers wilt stimuleren meer te investeren in…