Besluit Stimulering Duurzame Energie Productie (SDE++)

De SDE++ is een exploitatiesubsidie die bedoeld is om bedrijven te ondersteunen bij de exploitatie van hun duurzame installaties. Tijdens de exploitatie ontvangen zij subsidie, afhankelijk van de hoeveelheid hernieuwbare energie of verminderde CO2-uitstoot die geproduceerd wordt. De SDE++ subsidieert de onrendabele top, het verschil tussen de kostprijs van de techniek en de marktwaarde van de opgewekte energie of de verminderde CO2-uitstoot die de techniek oplevert.

De SDE++ kan worden aangevraagd voor verschillende categorieën, zoals hernieuwbare elektriciteit, hernieuwbare warmte, hernieuwbaar gas, CO2-arme warmte en CO2-arme productie.

Gefaseerde openstelling SDE++

Het SDE++-subsidieprogramma wordt jaarlijks gefaseerd opengesteld. Per fase geldt een maximaal subsidiebedrag per ton CO2. Het maximale subsidiebedrag dat per fase beschikbaar is, is stapsgewijs hoger. U kunt nooit meer subsidie aanvragen dan het maximum basisbedrag dat geldt voor de categorie waarvoor u aanvraagt. 

Let op: het SDE++-budget is beperkt. Er bestaat daarom het risico dat het budget vroegtijdig wordt uitgeput in latere fasen.

Hoeveel subsidie is er mogelijk op grond van SDE++?

Subsidie voor duurzame energieproductie wordt jaarlijks toegekend, afhankelijk van de categorie waarvoor u aanvraagt. Het bedrag van de subsidie is gekoppeld aan de energieprijs op de markt, het correctiebedrag en de kostprijs van de techniek.

U kunt subsidie ontvangen over een periode van 12 of 15 jaar. Hoeveel jaren u subsidie ontvangt, hangt af van de productiecategorie waarvoor u aanvraagt. Het maximale subsidiebedrag is afhankelijk van de kostprijs van de geproduceerde energie voor de verschillende technologieën.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van SDE++? Neem dan contact met ons op via info@plusprojects.nl.

 

Altijd op de hoogte van het laatste subsidienieuws? Volg onze LinkedIn pagina of meld je aan voor de Plus Projects nieuwsbrief:

Aanmelden