Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

De Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) is bedoeld om investeringen in kleinschalige duurzame warmteproductie  te vergemakkelijken. De subsidie kan worden aangevraagd voor zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels of pelletkachels die op een lijst met vooraf goedgekeurde apparaten staan.

Subsidievoorwaarden ISDE

De regeling is beschikbaar gesteld voor iedereen die hierin wil investeren, dus ook particulieren, verenigingen en stichtingen. Voor zakelijke aanvragers geldt het volgende:

  • De subsidie moet worden aangevraagd vóór het aangaan van de investeringsverplichting.
  • Binnen twaalf maanden na verlening van de subsidie moet het apparaat in gebruik genomen zijn en de definitieve vaststelling aangevraagd worden.
  • Na vaststelling wordt de subsidie uitbetaald.
  • De aanvrager kan na toekenning wel een voorschot op de subsidie aanvragen en daarmee al vroegtijdig profiteren van de subsidie.

Hoogte van subsidiebedrag

Het subsidiebedrag is € 500 of hoger en is afhankelijk van het type investering. Voor een biomassaketel is de subsidie bijvoorbeeld minimaal € 3.200. Door de specificaties op de lijst is het subsidiebedrag bij een bepaalde investering vooraf direct duidelijk.

Wanneer aanvragen?

Tot en met 2020 wordt elk jaar opnieuw budget beschikbaar gesteld voor de ISDE subsidie. De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst tot het subsidieplafond is bereikt.

Meer weten over de ISDE?

Wilt u meer weten over de investeringssubsidie duurzame energie? Neem dan contact op met één van onze consultants.

Eureka is een programma voor ondernemers en instellingen met internationale ambities, of die nog op…

Met de MIT-rekentool berekent u gemakkelijk en snel uw mogelijke subsidievoordeel. In uw productontwikkeling kunt…

U kunt WBSO aanvragen voor de ontwikkeling van een product, een productieproces, programmatuur en voor…

De innovatiebox is een interessante belastingmaatregel voor het innovatieve bedrijfsleven, omdat hiermee een korting van…