Hernieuwbare energie – HER+

De subsidie Hernieuwbare Energie (HER+) heeft als doel om de energiedoelstellingen voor minder kosten te behalen met innovatieve projecten die leiden tot een CO2 vermindering in 2030. Dit moet leiden tot een besparing op de toekomstige uitgaven aan subsidies voor de Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++).

De besparing van een project moet groter zijn dan de subsidie die voor het project aangevraagd wordt. Qua soort projecten die passen binnen de HER+-regeling valt te denken aan: de productie van windenergie op zee goedkoper maken; de opwekking en opslag van duurzame energie combineren; of de opwekking en slimme regeling (smart grids) van duurzame energie combineren op decentraal niveau.

Hernieuwbare energiebronnen die in aanmerking komen zijn de volgende hernieuwbare, niet-fossiele energiebronnen. Namelijk: windenergie, zonne-energie, aerothermische (lucht), geothermische (bodem), hydrothermische (oppervlaktewater) energie en energie uit de oceanen, waterkracht, biomassa, stortgas, rioolwaterzuiveringsgas en biogas.

De voorwaarden HER+

De regeling Hernieuwbare Energie richt zich met name op ontwikkeling en demonstratie, dus technology readiness level (TRL) 6 t/m 8. Maar ook projecten gericht op TRL 4 of 5 zijn niet uitgesloten, ook moet er sprake zijn van een samenwerkingsverband. Daarnaast beoordeelt de RVO aanvragen op volgorde van binnenkomst. 

Benieuwd of uw project in aanmerking komt voor de HER+? Neem contact met ons op via info@plusprojects.nl.

 

Altijd op de hoogte van het laatste subsidienieuws? Volg onze LinkedIn pagina of meld je aan voor de Plus Projects nieuwsbrief:

Aanmelden