Hernieuwbare energie – HER

De subsidie Hernieuwbare Energie (HER) heeft als doel om de energiedoelstellingen voor minder kosten te behalen met innovatieve projecten. Dit moet leiden tot een besparing op de toekomstige uitgaven aan subsidies voor de Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++).

De besparing van een project moet groter zijn dan de subsidie die voor het project aangevraagd wordt. Qua soort projecten die passen binnen de HER-regeling valt te denken aan: de productie van windenergie op zee goedkoper maken; de opwekking en opslag van duurzame energie combineren; of de opwekking en slimme regeling (smart grids) van duurzame energie combineren op decentraal niveau.

Altijd op de hoogte van het laatste subsidienieuws? Meld u aan voor de Plus Projects nieuwsbrief:

Aanmelden

Hernieuwbare energiebronnen die in aanmerking komen zijn de volgende hernieuwbare, niet-fossiele energiebronnen. Namelijk: windenergie, zonne-energie, aerothermische (lucht), geothermische (bodem), hydrothermische (oppervlaktewater) energie en energie uit de oceanen, waterkracht, biomassa, stortgas, rioolwaterzuiveringsgas en biogas.

De regeling Hernieuwbare Energie richt zich met name op ontwikkeling en demonstratie, dus technology readiness level (TRL) 6 t/m 8. Maar ook projecten gericht op TRL 4 of 5 zijn niet uitgesloten.  Daarnaast beoordeelt de RVO aanvragen op volgorde van binnenkomst. Tot slot is er een subsidieplafond voor deze tender is € 20 miljoen, waarvan voor ruim € 6 miljoen in aanvragen reeds in behandeling is genomen, maar nog niks is toegekend.

De subsidie Hernieuwbare Energie (HER) kan worden aangevraagd tot en met 31 augustus 2020.

Bent u benieuwd naar meer subsidienieuws over bouwen en vastgoed of uw subsidiemogelijkheden? Wilt u uw projectidee eens nader bespreken? Plus Projects heeft 15 jaar ervaring met subsidieadvies en projectplanning op nationaal en internationaal niveau. Zo leveren we maximaal subsidieadvies voor duurzame en innovatieve projecten van onze klanten. Wilt u meer weten over de mogelijkheden van de HER voor uw project? Neem dan contact op met Vincent Esposto via +31 (0)6 3410 1096 of esposto@plusprojects.nl