Mkb Innovatiestimulering Topsectoren en Regio’s (MIT)

Met de Mkb Innovatiestimulering Topsectoren en Regio’s – kortweg MIT – kunnen mkb ondernemingen subsidie ontvangen voor innovatieve activiteiten. Voorbeelden zijn het uitvoeren van haalbaarheidsstudies, het inkopen van kennis bij een kennisinstelling of het uitvoeren van een innovatief samenwerkingsproject.

Doel van de MIT-subsidie

Het doel van de MIT-subsidie is het stimuleren van mkb-ondernemingen om aan te sluiten bij innovatieactiviteiten binnen de topsectoren. Daarom kunnen mkb’ers en samenwerkingsverbanden  MIT-subsidie ontvangen voor innovatieve activiteiten in de topsectoren Agri & Food, Chemie en Energie (incl Biobased), Creatieve industrie, HTSM, ICT, Life Science & Health, Logistiek, Tuinbouw en Uitgangsmaterialen en Water & Maritiem.

MIT-subsidie instrumenten

Zowel de regio’s als de overheid hebben budget gereserveerd om de diverse subsidie instrumenten ter beschikking te stellen, zodat mkb’ers MIT-subsidie ontvangen voor innovatieve activiteiten.

Er zijn 3 MIT-instrumenten waarvoor een mkb-ondernemer een aanvraag kan indienen:

  1. Kennisvoucher; ofwel cheque om een kennisvraag uit te laten zoeken door een kennisinstituut zoals een hogeschool of universiteit.
  2. Haalbaarheidsproject; subsidie om een haalbaarheidsproject uit te (laten) voeren bestaande uit het in kaart brengen van de technische en economische risico’s van een voorgenomen innovatieproject. Binnen het project mag 40% van de kosten slaan op industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling. De maximale looptijd van een project is 1 jaar. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst en kunnen doorgaans begin van het kalenderjaar worden ingediend. De ervaring leert dat het budget vaak al na de eerste dag overschreden is, neem dus tijdig contact op om de mogelijkheden te bespreken.  Per entiteit kan slechts één keer subsidie voor een haalbaarheidsproject worden aangevraagd per twee jaar.
  3. R&D-samenwerkingsproject; subsidie kan worden verkregen door een samenwerkingsverband van tenminste 2 mkb’ers die voor gezamenlijke rekening en risico een product, dienst of proces ontwikkelen of vernieuwen. De subsidie is bedoeld voor het uitvoeren van experimentele ontwikkeling en industrieel onderzoek. De maximale looptijd van een project is 2 jaar. 

Benieuwd of u in aanmerking komt voor de MIT? Neem contact op via info@plusprojects.nl.

 

Altijd op de hoogte van het laatste subsidienieuws? Volg onze LinkedIn pagina of meld je aan voor de Plus Projects nieuwsbrief:

Aanmelden