MKB Innovatiestimulering Topsectoren en Regio’s (MIT)

Met de MKB Innovatiestimulering Topsectoren en Regio’s – kortweg MIT – kunnen mkb ondernemingen een maximale subsidie van € 100.000 ontvangen voor innovatieve activiteiten. Activiteiten waaraan kan worden gedacht zijn het uitvoeren van haalbaarheidsstudies, het inkopen van kennis bij een kennisinstelling of het uitvoeren van een innovatief samenwerkingsproject.

Doel van de MIT subsidie

Het doel van de MIT subsidie is het stimuleren van mkb ondernemingen om aan te sluiten bij innovatieactiviteiten binnen de topsectoren. Mkb’ers en samenwerkingsverbanden werkzaam in de topsectoren Agri & Food, Chemie en Energie (incl Biobased), Creatieve industrie, HTSM en ICT, Life Science & Health, Logistiek, Tuinbouw en Uitgangsmaterialen en Water kunnen subsidieaanvragen indienen.

MIT subsidie instrumenten

Zowel de regio’s als de overheid budget gereserveerd om de diverse subsidie instrumenten ter beschikking te stellen. De definitieve bedragen en percentages  zijn op dit moment nog niet bekend. Maar het starten met de voorbereidingen voor met name de eerste drie onderstaande subsidie instrumenten is geen overbodige luxe.

Er zijn 4 MIT instrumenten waarvoor een mkb-ondernemer een aanvraag kan indienen:

Kennisvouchers

Een kennisvoucher is een cheque om een kennisvraag uit te laten zoeken door een kennisinstituut, zoals een hogeschool of universiteit. De verwachte subsidie is 50% van de kosten met een maximum van € 3.750.

Innovatie-adviesprojecten

Dit is een subsidie om advies in te winnen (met betrekking tot een toepassingsgerichte kennisvraag) bij een kennisinstituut of een onafhankelijke adviesorganisatie. De verwachte subsidie is 50% met een maximum van € 10.000. De maximale looptijd is 1 jaar.

Haalbaarheidsprojecten

Dit is een subsidie om een haalbaarheidsproject uit te (laten) voeren. Binnen het haalbaarheidsproject mag 40% van de kosten slaan op industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling. De verwachte subsidie is 40% met een maximum van € 25.000. De maximale looptijd is 1 jaar.

R&D-samenwerkingsproject

Dit is een subsidie voor een samenwerkingsverband van tenminste 2 mkb’ers, die voor gezamenlijke rekening en risico een product, dienst of proces ontwikkelen of vernieuwen. De subsidie is voor de experimentele ontwikkeling en industrieel onderzoek. De verwachte subsidie is 35% met een maximum van € 200.000 (minimum € 50.000). De maximale subsidie per deelnemer bedraagt € 100.000 (minimum € 25.000). De maximale looptijd is 2 jaar.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de regionale innovatieagenda in uw regio of over de specifieke criteria voor uw regio? Neem dan contact op met Patricia Claessen via 06 3429 4450 of claessen@plusprojects.nl

De innovatiebox is een interessante belastingmaatregel voor het innovatieve bedrijfsleven, omdat hiermee een korting van…

De RAAK subsidie (Regionale actie en aandacht voor kenniscirculatie) heeft als doelstelling de kennisuitwisseling tussen…

De Sportimpuls is een subsidieregeling die lokale sport- en beweegaanbieders financieel ondersteunt bij het opstarten van…