Vroegefasefinanciering (VFF)

De Vroegefasefinanciering (VFF) is een geldlening voor ondernemers met ideeën in de fase tussen uitvinding van een product en de daadwerkelijke productontwikkeling. VFF kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor het ontwikkelen van een prototype, het uitvoeren van marktonderzoek of het uitwerken van een businessplan. Met de VFF kan worden onderzocht of het idee of concept daadwerkelijk geschikt is voor de markt.

Dit gebeurt door een zogenaamd vroegefasetraject dat wordt omschreven als een samenhangend geheel van activiteiten beschreven in het vroegefaseplan. Een vroegefaseplan is een document waarin uiteengezet wordt op welke wijze en op welke termijn een uitvinding, een resultaat van een onderzoek, een idee of een concept kan worden ontwikkeld. Het doel is om mogelijke, toekomstige investeerder in staat te stellen te besluiten tot financiering.

VFF aanvragen

Aanvragen kunnen doorgaans het hele jaar worden ingediend en worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst. Het beoordelingsproces duurt maximaal 13 weken. Indien de aanvraag aan alle eisen voldoet en er budget beschikbaar is, wordt de lening verstrekt.

Neem contact op via info@plusprojects.nl indien u vragen heeft over de VFF.

 

Altijd op de hoogte van het laatste subsidienieuws? Volg onze LinkedIn pagina of meld je aan voor de Plus Projects nieuwsbrief:

Aanmelden