Vroegefasefinanciering (VFF)

De Vroegefasefinanciering (VFF) is een geldlening voor ondernemers met ideeën in de fase tussen uitvinding van een product en de daadwerkelijke productontwikkeling. VFF kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor het ontwikkelen van een prototype, het uitvoeren van marktonderzoek of het uitwerken van een businessplan. Met de VFF kan worden onderzocht of het idee of concept daadwerkelijk geschikt is voor de markt.

Dit gebeurt door een zogenaamd vroegefasetraject, dat wordt omschreven als een samenhangend geheel van activiteiten beschreven in het vroegefaseplan.

Een vroegefaseplan is een document waarin uiteengezet wordt op welke wijze en op welke termijn een uitvinding, een resultaat van een onderzoek, een idee of een concept kan worden ontwikkeld. Het doel is om mogelijke, toekomstige investeerder in staat te stellen te besluiten tot financiering.

De kosten voor een  vroegefasetraject worden berekend door het aantal nodige uren te vermenigvuldigen met een vast uurtarief van € 35,-.

9,5 miljoen Euro beschikbaar voor VFF in 2016

2016 is het tweede jaar dat de VFF benut kan worden. De regeling is uitgebreid met een extra doelgroep : De HBO-innovatieve starter. Naast (bestaand) MKB, innovatieve starters en academische innovatieve starters kunnen zij nu ook een aanvraag indienen. Voor 2016 is er 7 miljoen Euro voor het MKB en innovatieve starters en 2,5 miljoen Euro voor academische en hbo-innovatieve starters beschikbaar.

Hoogte van de lening

Een middelgrote MKB’er (minder dan 250 werknemers) kan een aanvraag doen voor maximaal 35%  van de kosten, tot een maximum van € 122.500,-.  Voor een kleine MKB’er (minder dan 50 werknemers) geldt een percentage van 45% met een maximumbedrag van € 157.500,-.

Voor (academische en HBO) innovatieve starters geldt dat 100% van de activiteiten voor een vroegefasetraject kunnen worden geleend tot een maximum bedrag van € 250.000,-.

De rente bedraagt 5,28% (per 1 april 2015). Als het project wordt afgerond of gestaakt, dient de lening in 6 jaar terug te worden betaald. Het af te lossen bedrag is de eerste vijf jaar gelijk aan 20% van het uitgekeerde krediet. Het in het zesde jaar af te lossen bedrag is gelijk aan het dan uitstaande bedrag van de hoofdsom en de lopende rente.

Hoe vraag ik VFF aan?

Innovatieve starters en MKB’ers kunnen tot en met 31 december 2016 een aanvraag indienen bij de RVO. Aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst.

Aanvragen voor academische en HBO innovatieve starters kunnen maar beperkt worden ingediend. Van 11 januari tot en met 29 februari 2016! Deze aanvragen worden beoordeeld op kwaliteit.

Meer informatie over de voorwaarden en mogelijkheden van de VFF?

Neem contact op via info@plusprojects.nl of 070 301 2420.

De innovatiebox is een interessante belastingmaatregel voor het innovatieve bedrijfsleven, omdat hiermee een korting van…

De RAAK subsidie (Regionale actie en aandacht voor kenniscirculatie) heeft als doelstelling de kennisuitwisseling tussen…

De Sportimpuls is een subsidieregeling die lokale sport- en beweegaanbieders financieel ondersteunt bij het opstarten van…