Vroegefasefinanciering (VFF)

De Vroegefasefinanciering (VFF) is een geldlening voor ondernemers met ideeën in de fase tussen uitvinding van een product en de daadwerkelijke productontwikkeling. VFF kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor het ontwikkelen van een prototype, het uitvoeren van marktonderzoek of het uitwerken van een businessplan. Met de VFF kan worden onderzocht of het idee of concept daadwerkelijk geschikt is voor de markt.

Dit gebeurt door een zogenaamd vroegefasetraject dat wordt omschreven als een samenhangend geheel van activiteiten beschreven in het vroegefaseplan.

Een vroegefaseplan is een document waarin uiteengezet wordt op welke wijze en op welke termijn een uitvinding, een resultaat van een onderzoek, een idee of een concept kan worden ontwikkeld. Het doel is om mogelijke, toekomstige investeerder in staat te stellen te besluiten tot financiering.

De kosten voor een vroegefasetraject worden berekend door het aantal nodige uren te vermenigvuldigen met een vast uurtarief van € 35,-.

€ 8 miljoen beschikbaar voor VFF in 2020

Voor de periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 bedraagt het budget voor mkb-ondernemers en innovatieve starters € 8 miljoen. Voor academische, HBO- en TO2-starters is via de NWO/TTW een apart budget van € 2,4 miljoen beschikbaar.

Hoogte van de lening

Een middelgrote MKB’er (minder dan 250 werknemers) kan een aanvraag doen voor maximaal 35%  van de kosten, tot een maximum van € 122.500,-.  Voor een kleine MKB’er (minder dan 50 werknemers) geldt een percentage van 45% met een maximumbedrag van € 157.500,-.

Voor (academische en HBO) innovatieve starters geldt dat 100% van de activiteiten voor een vroegefasetraject kunnen worden geleend tot een maximum bedrag van € 250.000,-.

De rente bedraagt 4,67% (per 1 december 2019). Als het project wordt afgerond of gestaakt, dient de lening in 6 jaar terug te worden betaald. Het af te lossen bedrag is de eerste vijf jaar gelijk aan 20% van het uitgekeerde krediet. Het in het zesde jaar af te lossen bedrag is gelijk aan het dan uitstaande bedrag van de hoofdsom en de lopende rente.

Hoe vraag ik VFF aan?

Aanvragen voor de Vroegefasefinanciering (VFF) kunnen t/m 31 december 2020, 17:00 uur, worden ingediend bij de RVO. Aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst en duren maximaal 13 weken. Mits de aanvraag aan alle eisen voldoet en er budget beschikbaar is, wordt de lening verstrekt.

 

Meer informatie over de voorwaarden en mogelijkheden van de VFF?

Neem contact op, en onze consultants helpen u graag!

contact

De subsidieregeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) ondersteunt integrale oplossingen die bijdragen aan de…

De OPZuid subsidieregeling is voor mkb-ondernemers uit Zuid-Nederland (Limburg, Noord-Brabant en Zeeland) om de ontwikkeling…

Wilt u investeren in het verbeteren van het energielabel van een bestaand bedrijfsgebouw? Dan biedt…

Het doel van de Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM) is het leveren…

MKB Idee is een regeling waarmee de overheid mkb’ers wilt stimuleren meer te investeren in…