OP Oost: subsidieregelingen voor Overijssels en Gelders mkb

Ondernemers in Overijssel en Gelderland die willen investeren in innovatieve en duurzame projecten komen in aanmerking voor subsidie uit het Europees Fonds voor Regionale ontwikkeling (EFRO). OP Oost heeft t/m 2020 diverse subsidieregelingen open voor het innovatieve mkb. De subsidieregelingen van OP Oost zijn gericht op ondernemers en samenwerkingsverbanden uit de volgende topsectoren:
  •     Agro & Food,
  •     Health,
  •     Hightech Systemen en Materialen (HTSM),
  •     Energie en Milieutechnologie (EMT)

Crossovers tussen deze sectoren en de ondersteunende sectoren ICT, water, creatieve industrie, chemie en maakindustrie.

Om in aanmerking te komen voor de OP Oost subsidieregelingen, dienen projecten bij te dragen aan de bevordering van algemene innovatie en/of een koolstofarme economie.

Altijd op de hoogte van het laatste subsidienieuws? Meld u aan voor de Plus Projects nieuwsbrief:

Aanmelden

OP Oost subsidieregelingen

  1. ION+

Bij ION+ wordt zogenoemd ‘revolverend’ kapitaal verstrekt, zoals leningen. Dit fonds helpt Gelderse mkb-ondernemers die zich in de meest risicovolle innovatiefase bevinden om hun innovaties sneller naar de markt en in productie te brengen. Het fonds verstrekt (achtergestelde, converteerbare) leningen van € 200.000 tot € 2.500.000. Er is in totaal € 7.500.000 beschikbaar.

 

  1. Slimme CO2-reductie (16 mei 2019 t/m 31 maart 2020 -tender-)

Deze regeling is gericht op samenwerkingsverbanden van mkb’er uit een topsector. Aanvragen gericht op de ontwikkeling van een nieuw innovatief product, dienst of proces komen in aanmerking. Het subsidiepercentage bedraagt vooralsnog 35% van de subsidiabele kosten tot een maximaal € 200.000.

Bijzonderheden: de aanvragen voor R&D samenwerkingsprojecten worden beoordeeld op kwaliteit. Naast aantoonbare aansluiting op het OP Oost programma zelf, spelen het innovatieve gehalte van de ontwikkeling, markt impact/marktpotentieel en track record van de aanvragers zelf een belangrijke rol in de beoordeling.

  1. Grote R&D samenwerkingsprojecten: (16 mei 2019 t/m 31 maart 2020 -tender-)

Deze regeling is gericht op grotere projecten van samenwerkingsverbanden uit de topsectoren gericht op experimentele ontwikkeling of industrieel onderzoek waarbij ook experimentele ontwikkeling plaatsvindt. Het subsidiepercentage bedraagt 40% van de subsidiabele kosten tot een maximale subsidiebijdrage van € 2 miljoen. Het samenwerkingsverband bestaat tenminste uit één mkb’er uit een topsector. Minimaal 30% van de kosten dient door de mkb’ers in het samenwerkingsverband te worden gemaakt.

Bijzonderheden: ook de aanvragen voor grote R&D samenwerkingsprojecten worden beoordeeld op kwaliteit. Naast aantoonbare aansluiting op het OP-Oost programma zelf, spelen het innovatieve gehalte van de ontwikkeling, markt impact- en marktpotentieel en track record van de aanvragers zelf een belangrijke rol in de beoordeling.

Meer informatie over OP-Oost subsidiemogelijkheden?

Neem contact op via info@plusprojects.nl of 070 301 2420.

De subsidieregeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) ondersteunt integrale oplossingen die bijdragen aan de…

De OPZuid subsidieregeling is voor mkb-ondernemers uit Zuid-Nederland (Limburg, Noord-Brabant en Zeeland) om de ontwikkeling…

Wilt u investeren in het verbeteren van het energielabel van een bestaand bedrijfsgebouw? Dan biedt…

Het doel van de Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM) is het leveren…

MKB Idee is een regeling waarmee de overheid mkb’ers wilt stimuleren meer te investeren in…