SLIM

Het doel van de Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM) is het leveren van een bijdrage aan initiatieven gericht op leren en ontwikkelen. Bovendien is de subsidie specifiek voor in mkb-ondernemingen en in grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector.

Zowel mkb-ondernemnignen kunnen aanvragen indienen, als samenwerkingsverbanden tussen minimaal twee mkb-ondernemingen eventueel aangevuld met één of meer organisaties én grootbedrijven die behoren tot de landbouw-, horeca- of recreatiesector.

Samengevat, de subsidie kan worden verstrekt voor het bekostigen van de volgende activiteiten:

 • A. de doorlichting van de onderneming uitmondend in een opleidings- of ontwikkelplan gericht op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte vanuit het perspectief van de onderneming;
 • B. het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeve van werkenden in de onderneming, of in geval van een samenwerkingsverband werkenden in andere mkb-ondernemingen;
 • C. het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in de onderneming die werkenden in de onderneming stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk; of
 • D. het gedurende enige tijd bieden van praktijkleerplaatsen. Dit ten behoeve van een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf.
  Altijd op de hoogte van het laatste subsidienieuws? Meld u aan voor de Plus Projects nieuwsbrief:

  Aanmelden

Budget

Ten eerste bedraagt de subsidie voor onderdelen A, B en C bedraagt maximaal 80% van de subsidiabele kosten voor een kleine onderneming. Ten tweede bedraagt het 60% van de subsidiabele kosten voor een middelgrote onderneming, samenwerkingsverband of grootbedrijf in de landbouw- horeca- of recreatiesector.

Verder geldt dat de maximale subsidie voor mkb-ondernemingen minder dan € 25.000 bedraagt. Anderzijds is voor samenwerkingsverbanden het maximum subsidiebedrag € 500.000. Maar geen enkele partij van het samenwerkingsverband aanspraak kan maken op € 200.000 of meer. En voor grootbedrijven is de maximale subsidie € 200.000. Ten slotte bedraagt voor landbouwbedrijven de subsidie in alle gevallen maximaal € 20.000.

Een individuele mkb-onderneming kan in twee periodes subsidie aanvragen:
 • 2 maart t/m 31 maart 2020
 • 1 september  t/m 30 september 2020
Samenwerkingsverbanden en grootbedrijven (landbouw-, horeca- of recreatiesector) kunnen de subsidie aanvragen in de periode:
 • 1 april t/m 30 juni 2020

Meer weten over SLIM?

Bent u benieuwd naar uw mogelijkheden met de SLIM voor leren en ontwikkelen ? Plus Projects heeft 15 jaar ervaring met subsidieadvies en projectplanning op nationaal en internationaal niveau. Dus neem vrijblijvend contact op met Marjolein Nijhuis.

Contact

De subsidieregeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) ondersteunt integrale oplossingen die bijdragen aan de…

De OPZuid subsidieregeling is voor mkb-ondernemers uit Zuid-Nederland (Limburg, Noord-Brabant en Zeeland) om de ontwikkeling…

Wilt u investeren in het verbeteren van het energielabel van een bestaand bedrijfsgebouw? Dan biedt…

Het doel van de Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM) is het leveren…

MKB Idee is een regeling waarmee de overheid mkb’ers wilt stimuleren meer te investeren in…