Demonstratieprojecten Energie Innovatie (DEI+)

Wilt u als ondernemer minder energie gebruiken in uw productieproces? Heeft u een innovatieve techniek waarmee u minder CO2 uitstoot? Voor pilot- of demonstratieprojecten binnen uw bedrijf kunt u subsidie aanvragen vanuit de regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+)

Thema’s DEI+ 

Deze subsidieregeling biedt ondernemers de mogelijkheid om een pilot of demonstratieproject op te zetten om hun nieuwe diensten en technologieën te testen in de praktijk. Deze projecten bevinden zich in de laatste fase van ontwikkeling voor marktintroductie. Door de subsidieregeling te openen voor een breed scala aan technologieën en diensten, wordt de stimulering en uitrol van duurzame energie verder gestimuleerd. Ter illustratie komen in 2022 de volgende thema’s aan bod:

 • Waterstof en groene chemie;
 • Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen;
 • Afvang, gebruik en opslag van CO2 (Carbon Capture, Utilisation and Storage, CCUS)
 • Circulaire economie
 • Energie-efficiëntie
 • Hernieuwbare energie (inclusief ruimtelijke inpassing)
 • Flexibilisering van het energiesysteem
 • Lokale infrastructuur
 • Overige CO2-verminderende maatregelen in de industrie, de gebouwde omgeving of elektriciteitssector

Pilotprojecten en demonstratieprojecten

De DEI+ ondersteunt zowel pilot- als demonstratieprojecten. Een project kan alleen in één van de twee categorieën vallen.

 1. Een pilotproject is een proefproject waarin innovatieve maatregelen worden getest in omgevingen die representatief zijn voor de echte situatie. Het doel is het verbeteren van producten, processen en diensten.
 2. Voor demonstratieprojecten is investeringssteun beschikbaar voor eindgebruikers/exploitanten. De investering moet leiden tot een milieuvoordeel gedurende de looptijd van het project. De aanvrager van de subsidie moet investeren in een installatie waarvan hij eigenaar blijft.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van DEI+? Neem dan contact met ons op via info@plusprojects.nl.

 

Altijd op de hoogte van het laatste subsidienieuws? Volg onze LinkedIn pagina of meld je aan voor de Plus Projects nieuwsbrief:

Aanmelden