Regionale actie en aandacht voor kenniscirculatie – RAAK

De RAAK-subsidie (Regionale actie en aandacht voor kenniscirculatie) heeft als doel het versterken van de kennisuitwisseling tussen hogescholen, het MKB, kennisinstellingen en andere publieke organisaties. Hiermee worden de Kennis- en Innovatieagenda’s en roadmaps van de topsectoren ondersteund. 

Het programma bevordert een win-win situatie: ondernemers kunnen makkelijker innoveren, terwijl hogescholen het werkveld meer betrekken bij hun onderwijs. Zo komt er een snellere toepassing van nieuwe kennis in de praktijk.

RAAK subsidie

RAAK kent drie onderdelen: de RAAK-PRO, RAAK-mkb en RAAK-publiek.

  1. RAAK-PRO richt zich op het versterken van het langdurig (4 jaar) en praktijkgericht onderzoek aan hogescholen, in samenwerking met de beroepspraktijk, en op het intensiveren van de relaties met andere kennisinstellingen. De resultaten van het onderzoek zijn praktisch bruikbare, creatieve en innovatieve oplossingen voor de beroepspraktijk. 
  2. RAAK-mkb financiert projecten van hogescholen in samenwerking met het mkb. Het doel van de regeling is het bevorderen van kennisuitwisseling om het innovatief vermogen van mkb-ondernemingen te vergroten. Het resultaat van het onderzoek is praktisch toepasbare kennis voor de beroepspraktijk. Deelname van het mkb moet gericht zijn op het bewerkstelligen van groei van de betreffende onderneming.
  3. RAAK-publiek financiert onderzoeksprojecten van hogescholen in samenwerking met minimaal 2 publieke partijen naar een vraag uit de publieke sector. Het doel is gezamenlijk tot kennis en innovatie te komen die bijdragen aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Het onderzoek moet ook een aantoonbare bijdrage leveren aan de vernieuwing van het hoger beroepsonderwijs.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op via info@plusprojects.nl.

 

Altijd op de hoogte van het laatste subsidienieuws? Volg onze LinkedIn pagina of meld je aan voor de Plus Projects nieuwsbrief:

Aanmelden