RAAK subsidie

De RAAK subsidie (Regionale actie en aandacht voor kenniscirculatie) heeft als doelstelling de kennisuitwisseling tussen hogescholen, het mkb, publieke en kennisinstellingen te verbeteren en het innovatief vermogen van mkb-ondernemingen te vergroten. Men dient aan te sluiten bij de Kennis- en Innovatieagenda’s en roadmaps die verzorgd worden door de Topconsortia Kennis en Innovatie (TKI’s) van de topsectoren.

Innovatievragen vanuit de praktijk betrekken het beroepsonderwijs bij die praktijk zodat het mes aan twee kanten snijdt: Het programma stelt ondernemers beter in staat te innoveren en maakt hogescholen toegankelijker voor de ondernemers om er kennis te halen en te brengen. Het uiteindelijke resultaat: een snellere toepassing van nieuwe kennis door het werkveld.

De subsidiabele kosten zijn:

  • Loonkosten personeel hogescholen
  • Kosten consortiumleden
  • Materiële kosten
  • Aan het project toe te schrijven afschrijvingskosten

Onderverdeling van de RAAK-regeling

RAAK kent een aantal onderdelen, waaronder: RAAK-mkb en RAAK-PRO (praktijkgericht onderzoek).

RAAK-PRO richt zich op het versterken van het praktijkgericht onderzoek aan hogescholen, in samenwerking met de beroepspraktijk, en op het intensiveren van de relaties met andere kennisinstellingen. De resultaten van het onderzoek zijn praktisch bruikbare, creatieve en innovatieve oplossingen voor de beroepspraktijk. RAAK-PRO projecten hebben een looptijd van vier jaar en de maximale subsidie bedraagt € 700.000.

RAAK-mkb financiert projecten van hogescholen in samenwerking met het mkb. Het doel van de regeling is het bevorderen van kennisuitwisseling om het innovatief vermogen van mkb-ondernemingen te vergroten. Het resultaat van het onderzoek is praktisch toepasbare kennis voor de beroepspraktijk. Deelname van het mkb moet gericht zijn op het bewerkstelligen van groei van de betreffende onderneming. RAAK-mkb projecten hebben een looptijd van 18-24 maanden en de maximale subsidie bedraagt € 300.000 (50%).

RAAK in de praktijk

Om u een indruk te geven van de omvang van de RAAK regeling: Sinds de start zijn er een kleine 500 projecten voltooid. Nog eens 135 projecten lopen er op het moment van schrijven. Hierbij zijn 90 hogescholen, ruim 5000 bedrijven en bijna 6600 professionals betrokken. Een overzicht van alle projecten is te vinden op de projectenwebsite van het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA.

Meer weten of RAAK?

Neem dan contact op met Marjolein Nijhuis via 06-4127 7978/nijhuis@plusprojects.nl.

Met de MIT-rekentool berekent u gemakkelijk en snel uw mogelijke subsidievoordeel. In uw productontwikkeling kunt…

U kunt WBSO aanvragen voor de ontwikkeling van een product, een productieproces, programmatuur en voor…

De innovatiebox is een interessante belastingmaatregel voor het innovatieve bedrijfsleven, omdat hiermee een korting van…

De RAAK subsidie (Regionale actie en aandacht voor kenniscirculatie) heeft als doelstelling de kennisuitwisseling tussen…

De Sportimpuls is een subsidieregeling die lokale sport- en beweegaanbieders financieel ondersteunt bij het opstarten van…