Dutch Good Growth Fund (DGGF)

Om mkb-ondernemers financiële steun te bieden bij zaken doen in ontwikkelingslanden heeft de Nederlandse overheid het Dutch Good Growth Fund (DGGF) opgericht.

DGGF in het kort

Het DGGF is een revolverend fonds met een budget van € 700 miljoen voor de gehele looptijd (2014-2017); het DGGF biedt kredieten of garantiestellingen, maar geen subsidies. De verstrekte leningen moeten worden terugbetaald aan het fonds, zodat andere bedrijven hier ook weer gebruik van kunnen maken.

Het DGGF is gericht op projecten in opkomende markten en ontwikkelingslanden. Met financiële steun vanuit het DGGF kunnen bedrijven arbeidsomstandigheden verbeteren en maatschappelijk verantwoord ondernemen in één van de DGGF-landen (gelegen in Afrika, Azië, Latijns-Amerika en Midden- en Oost-Europa) en daarmee economische groei vergroten, zowel in deze landen, als in Nederland.

Drie sporen beleid

Het budget van € 700 miljoen wordt evenredig verdeeld over de drie volgende sporen.

  1. financiering van Nederlands midden- en kleinbedrijf dat wil investeren in lage- en middeninkomenslanden,
  2. financiering van midden- en kleinbedrijf in lage- en middeninkomenslanden, en
  3. financiering van Nederlands midden- en kleinbedrijf dat wil exporteren naar lage- en middeninkomenslanden.

Spoor 1 is bedoeld voor Nederlandse mkb-ondernemers die een partnerschap of verregaande samenwerking aangaan met een ondernemer in één van de DGGF-landen. Het DGGF kan een dergelijk project steunen in de vorm van garantstellingen aan investeerders, cofinanciering of seed-capital funding. Aanvragen zijn mogelijk voor projecten tot € 10 miljoen.

Spoor 2 is bedoeld voor investering in lokale mkb-ondernemingen in één van de 66 DGGF-landen. Financiering vindt plaats via bestaande en nieuw op te richten (Nederlandse en lokale) investeringsfondsen, die op hun beurt in lokale mkb-ondernemingen investeren. De gemiddelde investering bedraagt maximaal € 2 miljoen. Dit spoor is niet direct bedoeld voor Nederlandse mkb-ondernemers.

Spoor 3 betreft steun voor export en verzekering van kapitaalgoederen naar één van de DGGF-landen. Dit spoor vormt een uitbreiding van de reeds bestaande exportkredietverzekering, speciaal bedoeld voor de DGGF-landen. Aanvragen voor verzekering zijn mogelijk voor projecten tot € 15 miljoen. Aanvragen voor financiering zijn mogelijk tot € 2 miljoen.

Meer informatie over Dutch Good Growth Fund?

Heeft u internationale ambities en wilt u meer weten over de DGGF landen? Neem dan contact op via info@plusprojects.nl of 070 301 2420.

De innovatiebox is een interessante belastingmaatregel voor het innovatieve bedrijfsleven, omdat hiermee een korting van…

De RAAK subsidie (Regionale actie en aandacht voor kenniscirculatie) heeft als doelstelling de kennisuitwisseling tussen…

De Sportimpuls is een subsidieregeling die lokale sport- en beweegaanbieders financieel ondersteunt bij het opstarten van…