Dutch Good Growth Fund (DGGF)

Om mkb-ondernemers financiële steun te bieden bij zaken doen in ontwikkelingslanden heeft de Nederlandse overheid het Dutch Good Growth Fund (DGGF) opgericht.

DGGF in het kort

De overheid ondersteunt ondernemingen die zaken doen in ontwikkelingslanden met leningen, participaties, garanties, exportkredietverzekeringen en exportfinancieringen met terugbetaalverplichting via het Dutch Good Growth Fund (DGGF). De verstrekte leningen moeten worden terugbetaald aan het fonds, zodat andere bedrijven hier ook weer gebruik van kunnen maken.

Het DGGF is gericht op projecten in opkomende markten en ontwikkelingslanden. Met financiële steun vanuit het DGGF kunnen bedrijven arbeidsomstandigheden verbeteren en maatschappelijk verantwoord ondernemen in één van de DGGF-landen (gelegen in Afrika, Azië, Latijns-Amerika en Midden- en Oost-Europa) en daarmee economische groei vergroten, zowel in deze landen, als in Nederland. Tot slot kan deze subsidie gedurende het hele jaar worden aangevraagd.

Altijd op de hoogte van het laatste subsidienieuws? Meld u aan voor de Plus Projects nieuwsbrief:

Aanmelden

 

Driesporenbeleid

Het budget van € 700 miljoen wordt evenredig verdeeld over de drie volgende sporen:

1. Financiering van Nederlands midden- en kleinbedrijf dat wil investeren in lage- en middeninkomenslanden.

Nederlandse mkb-ondernemers die een partnerschap of verregaande samenwerking aangaan met een ondernemer in één van de DGGF-landen.  Daarmee kan het DGGF een dergelijk project steunen in de vorm van garantstellingen aan investeerders, cofinanciering of seed-capital funding. Tot slot zijn aanvragen mogelijk voor projecten tot € 10 miljoen.

2. Financiering van midden- en kleinbedrijf in lage- en middeninkomenslanden.

Investering in lokale mkb-ondernemingen in één van de 66 DGGF-landen. Dus financiering vindt plaats via bestaande en nieuw op te richten (Nederlandse en lokale) investeringsfondsen, die op hun beurt in lokale mkb-ondernemingen investeren. Verder bedraagt de gemiddelde investering maximaal € 2 miljoen. Tot slot is dit spoor niet direct bedoeld voor Nederlandse mkb-ondernemers.

3. Financiering van Nederlands midden- en kleinbedrijf dat wil exporteren naar lage- en middeninkomenslanden.

Steun voor export en verzekering van kapitaalgoederen naar één van de DGGF-landen. Dit spoor vormt een uitbreiding van de reeds bestaande exportkredietverzekering, speciaal bedoeld voor de DGGF-landen. Dus zijn aanvragen voor verzekering mogelijk voor projecten tot € 15 miljoen. Bovendien zijn aanvragen voor financiering mogelijk tot € 2 miljoen.

 

Meer informatie over Dutch Good Growth Fund?

Heeft u internationale ambities en wilt u meer weten over de DGGF landen? Plus Projects heeft 15 jaar ervaring met subsidieadvies en projectplanning op nationaal en internationaal niveau. Dus neem vrijblijvend contact op met een van onze consultants.

Contact

 

Eureka is een programma voor ondernemers en instellingen met internationale ambities, of die nog op…

Met de MIT-rekentool berekent u gemakkelijk en snel uw mogelijke subsidievoordeel. In uw productontwikkeling kunt…

U kunt WBSO aanvragen voor de ontwikkeling van een product, een productieproces, programmatuur en voor…

De innovatiebox is een interessante belastingmaatregel voor het innovatieve bedrijfsleven, omdat hiermee een korting van…