Subsidieregeling Praktijkleren

Wilt u als werkgever een praktijk- of werkleerplaats aanbieden zodat mensen beter voorbereid zijn op de arbeidsmarkt? De Subsidieregeling praktijkleren is een tegemoetkoming voor de kosten die u maakt voor de begeleiding van een leerling of student. Ook de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio) komen voor subsidie in aanmerking.

Het doel van de regeling is beter opgeleid personeel dat beter voorbereid is op de arbeidsmarkt en richt zich vooral op:

  • kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt voor wie toegang tot de arbeidsmarkt een probleem is;
  • studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel;
  • wetenschappelijk personeel, dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie.

Praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen

De subsidieregeling Praktijkleren biedt steun voor verschillende trajecten en niveaus:

  • Voor vmbo-leerlingen ondersteunt de Subsidieregeling praktijkleren bedrijven en organisaties die een praktijkleerplaats in de basisberoepsgerichte leerweg aanbiedt die is ingericht als een leer-werktraject of entreeopleiding.
  • Voor mbo-bbl deelnemers ondersteunt de Subsidieregeling praktijkleren bedrijven en organisaties die een praktijkleerplaats bieden.
  • Voor hbo-studenten ondersteunt de Subsidieregeling praktijkleren in Nederland gevestigde bedrijven of organisaties die een praktijkleerplaats bieden.
  • Voor promovendi en technologisch ontwerpers in opleiding (toio’s) ondersteunt de Subsidieregeling praktijkleren bedrijven of organisaties die een werkleerplaats bieden met een tegemoetkoming in de gemaakte loon- of begeleidingskosten.
  • De Subsidieregeling praktijkleren ondersteunt bedrijven en organisaties die een praktijkleerplaats bieden aan leerlingen in het laatste jaar van het praktijkonderwijs (pro).
  • De Subsidieregeling praktijkleren ondersteunt bedrijven en organisaties die een praktijkleerplaats bieden aan bepaalde leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso) in het kader van de beroepspraktijkvorming in het laatste schooljaar.

Subsidie Praktijkleren aanvragen?

Jaarlijks kunt u per leerwerkplek subsidie aanvragen. Dus om in aanmerking te komen voor subsidie dient u een administratie bij te houden die uw begeleiding van de werknemer in het leerwerktraject aantoont.

Wanneer aanvragen en uw administratie inrichten?

Jaarlijks kunt u tot en met 15 september een aanvraag indienen voor het eraan voorafgaande schooljaar. Maar per werknemer houdt u gedurende het jaar een administratie bij van de begeleiding.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van Subsidieregeling Praktijkleren? Neem dan contact met ons op via info@plusprojects.nl.

 

Altijd op de hoogte van het laatste subsidienieuws? Volg onze LinkedIn pagina of meld je aan voor de Plus Projects nieuwsbrief:

Aanmelden