Subsidieregeling Praktijkleren

Heeft u werknemers in dienst die een leerwerk-, bbl-, of duaal traject volgen, dan komt u in aanmerking voor de subsidie Prakijkleren. Per leerwerkplaats in een maximale subsidie van EUR 2.700 per schooljaar mogelijk.

Het doel van de Subsidieregeling Praktijkleren is het stimuleren van werkgevers tot het faciliteren van praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen. Deze regeling vervangt de WVA Onderwijs vanaf 2014.

  • VMBO MBO
    BBL trajecten of  leer-werktraject waarbij de werkcomponent onderdeel uitmaakt van de opleiding.
  • HBO
    Studenten die een hbo-opleiding volgen in de techniek (inclusief landbouw en natuurlijke omgeving), bestaande uit een combinatie van leren en werken. De werkcomponent moet onderdeel uitmaken van de opleiding (duaal of deeltijd-hbo).
  • WO
    Promovendi die tijdelijk zijn aangesteld of een arbeidsovereenkomst hebben bij een universiteit of een instituut van de KNAW of NWO. Werknemers van een privaatrechtelijke rechtspersoon die promotieonderzoek doen of een opleiding tot technologisch ontwerper volgen.

Subsidie Praktijkleren aanvragen?

Jaarlijks kunt u per leerwerkplek een subsidie van maximaal EUR 2.700 aanvragen. Om in aanmerking te komen voor subsidie dient u een administratie bij te houden die uw begeleiding van de werknemer in het leerwerktraject aantoont.

Wanneer aanvragen en uw administratie inrichten?

Jaarlijks kunt u tot en met 15 september een aanvraag indienen voor het eraan voorafgaande schooljaar. Per werknemer houdt u gedurende het jaar een administratie bij van de begeleiding.

Wilt u meer weten over de subsidieregeling Praktijkleren?

Neem dan contact op via info@plusprojects.nl of 070 301 2420.

Eureka is een programma voor ondernemers en instellingen met internationale ambities, of die nog op…

Met de MIT-rekentool berekent u gemakkelijk en snel uw mogelijke subsidievoordeel. In uw productontwikkeling kunt…

U kunt WBSO aanvragen voor de ontwikkeling van een product, een productieproces, programmatuur en voor…

De innovatiebox is een interessante belastingmaatregel voor het innovatieve bedrijfsleven, omdat hiermee een korting van…