Interreg VI (2021-2027)

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) biedt speciale programma’s voor Europese territoriale samenwerking: de Interreg programma’s. Samen met partners uit andere lidstaten kunnen organisaties een consortium vormen dat projectvoorstellen indient bij Interreg. Bij deze programma’s staan economische structuurversterking en duurzame ontwikkeling centraal. 

Interreg biedt subsidie voor projecten die grensoverschrijdende problemen aanpakken in meerdere Europese landen. Overheden, kennisinstituten, non-profit organisaties en bedrijven kunnen deelnemen aan een Interreg-project. Bedrijven moeten wel rekening houden met specifieke voorwaarden. Hun activiteiten mogen namelijk geen winstoogmerk hebben, wat betekent dat er geen commercieel belang mag zijn bij deelname aan het project.

Categorieën Interreg

Interreg kent drie categorieën:

  • Interreg A

Focust op transnationale samenwerkingsprojecten in de grensgebieden. Hierbij kan gedacht worden aan de Nederlandse grens met Duitsland en België, maar ook het grensgebied met Engeland valt onder dit programma.

  • Interreg B

Interreg B beslaat twee gebieden:

    1. NWE: North West Europe met de focus op transnationale samenwerking van vastgestelde regio’s in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en Ierland.
    2. NSR: North Sea Region: Dit programma focust op transnationale samenwerking van vastgestelde regio’s in Nederland, België, Duitsland, Denemarken, Zweden en Noorwegen.
  • Interreg Europe

Interreg Europe beslaat alle regio’s in Europa. Dit programma richt zich op beleidsmatige projecten.

 

Steun bij ontwikkeling van Interreg voorstellen

De Nederlandse overheid stelt regelmatig budget beschikbaar om projectvoorstellen te ontwikkelen (Project Stimuleringsregeling Interreg, PSR). 

De PSR kan alleen worden aangevraagd door Lead Partners, gevestigd in Nederland, van North Sea Region (NSR), North West Europe (NWE) en Europe Interreg projecten (behalve voor Interreg A programma’s). Het resultaat van een PSR project is een Interreg aanvraag.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van Interreg? Neem dan contact met ons op via info@plusprojects.nl.

 

Altijd op de hoogte van het laatste subsidienieuws? Volg onze LinkedIn pagina of meld je aan voor de Plus Projects nieuwsbrief:

Aanmelden