DHI-subsidie voor bevorderen export

Bent u een mkb-ondernemer met internationale ambities? Hiervoor zijn drie subsidies beschikbaar gesteld die tot 50% van de kosten voor demonstraties, haalbaarheids- en investeringsstudies in aangewezen landen vergoeden. Het doel van de DHI is het bevorderen van export.

Subsidie in de DHI-landen zijn beschikbaar voor:

  • Demonstratieprojecten: de demonstratie van een product of technologie in een van de doellanden ter overtuiging van potentiële afnemers.
  • Haalbaarheidsstudies: uitvoeren van een haalbaarheidsstudie van een project in een van de doellanden. Het gaat hier om technische of commerciële haalbaarheid van een project.
  • Investeringsvoorbereidingsstudies: onderzoek naar de technische en commerciële haalbaarheid van uw investering in een onderneming.

Hoeveel subsidie is mogelijk?

Dit is afhankelijk van het soort project en het land waarin het project wordt uitgevoerd. Maar het is mogelijk om 50% subsidie tot maximaal EUR 200.000 te krijgen.

DHI vervangt DHK

De DHI-regeling vervangt de voormalige DHK-regeling. Er is het een en ander veranderd:

  • De regeling staat open voor alle landen, behalve Nederland en sanctielanden, in plaats van alleen opkomende markten en DGGF-landen.
  • Het onderdeel Kennisverwerving is verdwenen. Maar investeringsvoorbereidingsstudies is nu als aparte module in de DHI-regeling opgenomen.
  • De DHI-regeling is een tenderprogramma. Dat betekent dat er rondes komen waarbij u een aanvraag kunt indienen voor subsidie.
  • Ook een intake is verplicht.
  • Tot slot zijn de criteria voor aanvragers van de subsidie, de omvang van de subsidie en de subsidiabele projectkosten veranderd.
Altijd op de hoogte van het laatste subsidienieuws? Meld u aan voor de Plus Projects nieuwsbrief:

Aanmelden

 

Wanneer een aanvraag voor DHI indienen?

Deze subsidie is aan te vragen vanaf 15 januari 2020 totdat het budget bereikt is. Daarna wordt het beschikbare budget  verdeeld op basis van een tenderprocedure. Dus alleen de projecten die het best scoren op de criteria ontvangen subsidie totdat het beschikbare budget is uitgeput.

Meer informatie over DHI-subsidie?

Heeft u internationale ambities en wilt u steun bij met DHI om export te bevorderen? Of wilt u meer weten over de DHI-landen en hun verschillende subsidiemogelijkheden? Neem dan contact op met Cheryl Philipsen via +31 (0) 6 1819 7833 of philipsen@plusprojects.nl

De subsidieregeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) ondersteunt integrale oplossingen die bijdragen aan de…

De OPZuid subsidieregeling is voor mkb-ondernemers uit Zuid-Nederland (Limburg, Noord-Brabant en Zeeland) om de ontwikkeling…

Wilt u investeren in het verbeteren van het energielabel van een bestaand bedrijfsgebouw? Dan biedt…

Het doel van de Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM) is het leveren…

MKB Idee is een regeling waarmee de overheid mkb’ers wilt stimuleren meer te investeren in…