Stikstofproblemen en subsidies: raakvlakken

De eerste maatregelen voor het terugdringen van stikstof uitstoot krijgen vorm. Er wordt gewerkt aan maatregelen voor de agrarische industrie en de bouwsector. Hier is veel over geschreven inmiddels. Het zullen geen fijne maatregelen zijn voor iedere partij. Er zijn wellicht mogelijkheden om die pijn wat te verzachten. Wat hebben stikstofproblemen en subsidies voor raakvlakken? Senior consultant Wesley Visser zoekt het uit.

Sinds 2015 is er het Programma Aanpak Stikstof (PAS), bedoelt om stikstof uitstoot te verminderen. De Raad van State oordeelde eerder dit jaar dat dit programma niet voldoet, omdat er vele projecten vergunningen en goedkeuringen verleend krijgen die juist voor extra stikstofuitstoot zorgen. Het PAS is hiermee volgens de Raad van State geen juiste grondslag voor toestemming voor deze activiteiten, zoals woningbouw of het uitbreiding in aantallen vee.

Subsidies zijn een vertaling van overheidsbeleid; door middel van stimulansen wil de regering maatschappelijke uitdagingen het hoofd bieden. Innovatie en duurzaamheid zijn al lange tijd thema’s waarop subsidieregelingen ontwikkeld worden. En die subsidieregelingen kunnen helpen de investeringen in oplossingen die stikstof uitstoot verminderen te verlagen.

Het laatste subsidienieuws maandelijks in uw mailbox? Schrijf u in voor de nieuwsbrief!

Inschrijven

Innovatie subsidies
Heeft u een lumineus idee voor de ontwikkeling van innovatieve technieken, producten en oplossingen die stikstofuitstoot verminderen? Denk dan aan regelingen als de WBSO (tot 40% korting op uw loonbelasting) of aan het uitvoeren van een technische en economische haalbaarheidsstudie via de MIT Haalbaarheid. Een MIT R&D-samenwerking voor het gezamenlijk ontwikkelen, testen en valideren van prototype systemen. Of het nu de bouw-, agrarische- of andere sector betreft. Voor grotere, meer regionaal of zelfs interregionaal georiënteerde ontwikkelingen zijn er ook interessante landelijke en Europese subsidieprogramma’s als Interreg.

Subsidies duurzaamheid
De bouw- en vastgoedsector kan door middel van duurzaamheidscertificeringen als BREEAM of het toepassen van innovatieve en circulaire producten en materialen bijdragen aan de vermindering van stikstofuitstoot in het bouwproces. In dit geval kun je fiscale regelingen als de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Energie-investeringsaftrek (EIA) aanspreken en tot wel 11,25% netto fiscaal voordeel terug ontvangen op de investering. Deze regelingen zijn er ook voor agrariërs die investeren in voorzieningen in hun boerenbedrijf met als doel de uitstoot te verminderen. Hiernaast lijkt het erop dat de subsidieregeling SDE+, welke eigenlijk zou stoppen in zijn huidige vorm dit jaar, toch nog een openstellingsronde in het voorjaar krijgt. Dit kondigde minister Wiebes onlangs aan. Hiermee kan subsidie aangevraagd worden voor investering in installaties voor hernieuwbare energieopwekking, zoals zonnepanelen.

Hulp bij het vinden van de juiste subsidies?
Plus Projects is gespecialiseerd in het adviseren voor en aanvragen van subsidies op het gebied van innovatie en duurzaamheid. Wij zijn hierin wendbaar en weetgierig; we vinden het altijd een mooie uitdaging om passende subsidieregelingen te vinden en de juiste aanvraagstrategie uit te zetten die maximaal subsidieresultaat geeft.
Nieuwsgierig naar de subsidiemogelijkheden voor uw project?

Neem contact op