WBSO: fiscale regeling voor research en development

Nederlandse Bedrijven – van starters, kleine zelfstandigen (ZZP) en mkb-bedrijven tot multinationals – kunnen de financiële lasten van R&D-projecten verlagen via de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk).

De WBSO is een fiscale regeling voor technisch innovatieve bedrijven. Bedrijven krijgen met de WBSO een tegemoetkoming in de loonkosten voor werknemers die speur- en ontwikkelwerk (S&O-werk) uitvoeren en een tegemoetkoming in de kosten en uitgaven, die gepaard gaan met het S&O-werk.

Het fiscale voordeel voor zowel loonkosten als andere kosten en uitgaven voor R&D kunt u verrekenen via de loonbelasting.

Een “allround” R&D regeling. 

Vanaf 2016 is de WBSO een “allround” R&D regeling. De in 2012 geïntroduceerde RDA (Research & Development aftrek) is vanaf 1 januari 2016 met de WBSO samengevoegd tot één instrument met de naam WBSO. Alle kwalificerende R&D-kosten (WBSO: loonkosten en overige kosten en uitgaven) die een ondernemer maakt voor zijn technische nieuwe innovaties en ontwikkelingen komen voor de WBSO in aanmerking.

Voordeelpercentages en bedragen

De WBSO biedt een aantrekkelijke korting op de kosten van R&D. Op grond van de WBSO verkrijgt u een korting van netto circa € 9,28 (forfaitair bedrag) in de loonbelasting op elk uur dat in technische innovatie wordt gestoken.

Voor de kosten en uitgaven gemoeid met het speur- en ontwikkelwerk kan een ondernemer kiezen tussen een forfaitair bedrag of het werkelijke bedrag aan kosten en uitgaven. Plus Projects kan samen met u berekenen welk regime voor u het meest interessante is.

De S&O-afdrachtvermindering wordt berekend over het totaal aan S&O-loonkosten enerzijds, plus de werkelijke kosten en uitgaven of het forfaitaire bedrag voor kosten en uitgaven anderzijds. Er gelden twee schijven met een verschillend voordeelpercentage:

  • Percentage eerste schijf (tot € 350.000): 32%
  • Percentage tweede schijf (> € 350.000): 16%
  • Percentage starters: 40%

WBSO voor twee soorten projecten

  • Technisch wetenschappelijk onderzoek (verklaring van een verschijnsel)
  • De ontwikkeling van technisch nieuwe (onderdelen van) producten, fysieke processen of programmatuur (ontwikkelprojecten)

Innovatiebox

Wanneer u zich kwalificeert voor de WBSO, kan dit –afhankelijk van de omvang van de onderneming- tevens het toegangskaartje vormen voor de Innovatiebox.

Meer informatie over de Innovatiebox

De innovatiebox is een interessante belastingmaatregel voor het innovatieve bedrijfsleven, omdat hiermee een korting van…

De RAAK subsidie (Regionale actie en aandacht voor kenniscirculatie) heeft als doelstelling de kennisuitwisseling tussen…

De Sportimpuls is een subsidieregeling die lokale sport- en beweegaanbieders financieel ondersteunt bij het opstarten van…