Milieu-Investeringsaftrek (MIA) / Vamil subsidieregeling

Investeert u in milieuvriendelijke en/of duurzame bedrijfsmiddelen? Dan helpen wij u graag om daarvoor subsidie te krijgen via de MIA (Milieu-Investeringsaftrek) en de Vamil regeling (Willekeurige afschrijving milieu-investeringen)!

Extra aftrek voor milieuvriendelijke ondernemers

BREEAM, LEED of GPR gecertificeerde bouw, FSC/PEFC hout in meubelen, duurzaam tapijt, groene daken. Een greep uit de praktijkvoorbeelden van investeringen die subsidiabel zijn via de MIA/Vamil. De MIA/Vamil is bedoeld om duurzaam investeren door ondernemers te stimuleren. Afhankelijk van het type investering kunt u tot 36% van de investeringskosten afgetrekken van de fiscale winst. Hiermee levert de MIA een netto voordeel op van maximaal 9%.

Investeringen versneld afschrijven

De Vamil biedt u de mogelijkheid om 75% van de milieu-investering op een willekeurig moment af te schrijven. Dit levert een liquiditeit- en rentevoordeel op (de RVO berekent dit op ca. 3%). De Vamil vraagt u altijd tegelijk aan met de MIA.

Ook aftrek voor energiezuinige investeringen

Ook investeren in energiezuinige bedrijfsmiddelen wordt door de overheid gestimuleerd, via de Energie-Investeringsaftrek (EIA). Lees hier meer over deze regeling.

 

Met de MIT-rekentool berekent u gemakkelijk en snel uw mogelijke subsidievoordeel. In uw productontwikkeling kunt…

U kunt WBSO aanvragen voor de ontwikkeling van een product, een productieproces, programmatuur en voor…

De innovatiebox is een interessante belastingmaatregel voor het innovatieve bedrijfsleven, omdat hiermee een korting van…

De RAAK subsidie (Regionale actie en aandacht voor kenniscirculatie) heeft als doelstelling de kennisuitwisseling tussen…

De Sportimpuls is een subsidieregeling die lokale sport- en beweegaanbieders financieel ondersteunt bij het opstarten van…