Verbreding SDE+: van productie uit hernieuwbare energie tot co2 reductie

De huidige subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) gaat flink op de schop. Het doel in 2020 een bredere regeling introduceren. Deze subsidieregeling moet voor bedrijven en (non-profit) instellingen ook subsidie gaan bieden voor nieuwere technieken die een bijdragen leveren aan de doelstellingen voor reductie van CO2-emissie in 2030. Daarvan is de doelstelling namelijk 49 procent CO2-emissiereductie op Nederlands grondgebied.

Van SDE+ naar SDE++

Momenteel wordt er vanuit de SDE+ regeling subsidie verstrekt voor bedrijven en (non-profit) instellingen die investeren in installaties die hernieuwbare energie produceren. Denk aan zon (PV-panelen), wind, biomassa, geothermie en waterkracht. Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft voorgesteld ook andere technieken in 2020 te onderzoeken en indien geschikt, te introduceren in de nieuwe Subsidieregeling Duurzame Energietransitie (SDE++).

Nieuwe technieken die momenteel onderzocht worden door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) zijn:

  • Uitbreiding van zonthermie (glastuinbouw),
  • Aquathermie,
  • Uitbreiding geothermie met specifieke categorieën voor ondiepe geothermie en toepassingen voor stadsverwarming en glastuinbouw,
  • Composteringswarmte,
  • WKO in de glastuinbouw,
  • Benutting restwarmte (industrie en datacentra),
  • Warmtepomp industrie,
  • Elektrische boiler,
  • Waterstof productie,
  • CO2-afvang en -opslag (CCS).

Op Prinsjesdag worden de eerste contouren van nieuwe subsidie regelingen in het daaropvolgende jaar zichtbaar. Het kabinet heeft in aaangegeven dat in het najaar van 2019 bekend gemaakt wordt welke technieken geschikt zijn om opgenomen te worden in de SDE++.

Andere wijze van rangschikking

De huidige systematiek van basisbedragen, correctiebedragen, bodemprijzen en maximale looptijden per techniek wordt in essentie wel behouden.

Zoals het er nu naar uit zit worden technieken in de nieuwe regeling echter niet meer gerangschikt op basisbedrag, maar op subsidiebehoefte (basisbedrag – bodemprijs) per ton CO2-reductie (€/CO2). De bodemprijs is voor  hernieuwbare energieproductie de basisenergieprijs. Het doel van deze rangschikking is om een eerlijke concurrentie te realiseren tussen diverse technieken. Dit zorgt voor een kosteneffectieve inzet van subsidiemiddelen.

Laatste aanvraagkans huidige SDE+

In het najaar zal de laatste ronde van de huidige SDE+ regeling weer open gaan. Hier kunnen dus nog steeds bedrijven en (non-profit) instellingen subsidieaanvragen indienen wanneer zij investeren. Het gaat dan om investeringen in installaties voor productie van hernieuwbare energie in de categorieën zon (PV- en PVT-panelen), wind, biomassa, geothermie en waterkracht. Zo hielpen wij hier onder andere GKB en de Goede Doelen Loterijen bij.

Blijf op de hoogte

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen rondom deze verbreding of hulp nodig bij uw aanvragen? Schrijf u dan hier in voor onze nieuwsbrief en/of neem contact op met één van onze adviseurs!

 

Bron: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z08797&did=2019D17900.