Prinsjesdag – Wat betekent dat voor subsidies in 2018?

Dinsdag 19 september was het weer zover: Prinsjesdag.

Wij hebben de hoofdlijnen van de veranderingen voor subsidies en fiscale voordelen voor u samengevat in onderstaand overzicht.

  • Wet Bevordering Speur en Ontwikkelwerk (WBSO) – In de eerste schijf zakt percentage waarmee de afdrachtsvermindering wordt vastgesteld met 1% naar 31% (tot maximaal €350.000,- afdrachtsvermindering), tweede schijf zakt met 2% naar 14%. Voor de starters ligt het tarief in de eerste schijf op 40%. Het totaal budget voor 2018 wordt € 1163 miljoen (t.o.v. € 1205 miljoen in 2017).
  • Energie-investeringsaftrek (EIA) – Het aftrekpercentage van de EIA wordt verlaagd naar van 55,5% naar 54,5%. Het budget voor de EIA in 2018 wordt € 147 miljoen.
  • Milieu-investeringsaftrek (MIA) – Het budget voor 2018 is € 99 miljoen.
  • Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) – Budget blijft €40 miljoen.
  • Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) – Van deze stimulering blijft het budget voorlopig € 12 miljard. De nieuwe tender voor Windenergie op Zee beslaat daarvan € 4,5 miljard. In het najaar van 2017 wordt de tweede kamer geïnformeerd over het exacte budget voor 2018.
  • Demonstratie energie-innovatie, onderdeel van Topsector energieprojecten (DEI) – In het najaar van 2017 volgt de beleidsevaluatie. Mogelijk leidt dit nog tot aanpassingen voor 2018. Nu lijkt het erop dat het budget stijgt naar € 49 miljoen (t.o.v. € 40,33 miljoen in 2017).
  • Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) –Het budget gaat van € 90 miljoen in 2017 naar € 160 miljoen tot 2020. Dit is voor de tegemoetkoming voor particulieren en klein-zakelijke bedrijven voor de aanschaf van zonneboilers en warmtepompen.
  • Energiebesparing koopsector – In 2018 wordt er € 21,1 miljoen ingezet. Deze subsidie draagt bij aan het doel om de verduurzaming van de particuliere woningvoorraad te vergroten (inclusief Nul op de Meter).
  • Regeling regionaal investeringsfonds mbo (RIF)– Het fonds biedt veel ruimte voor innovatieve samenwerking, zoals de nieuwe centra voor innovatief vakmanschap. Daarom wordt het fonds verlengd zoals eerder al aangekondigd. In 2018 is voor het fonds € 25 miljoen beschikbaar.

Meer weten?

Wilt u weten wat deze veranderingen concreet voor u of uw bedrijf betekenen? Neem dan contact op met David Paul Doornbos via +31651367024 of doornbos@plusprojects.nl.