Subsidieregeling Demonstratieprojecten Energie Innovatie (DEI)

Heeft u een nieuwe technologie of dienst op het gebied van energiebesparing of duurzame energieopwekking, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een speciale subsidieregeling Demonstratieprojecten Energie Innovatie.

Breed scala aan DEI-subsidieprojecten mogelijk

De subsidie moet ondernemers gaan helpen bij het opzetten van een demonstratie om de nieuwe dienst of technologie te demonstreren die in de laatste fase van ontwikkeling voor marktintroductie zitten. De subsidieregeling wordt opengesteld voor een breed scala aan technologieën en diensten voor verdere stimulering en uitrol van duurzame energie. Zo mogen projecten betrekking hebben op wind en zonne-energie, diverse vormen van thermische energie (lucht, hydro en geo), waterkracht en duurzaam gas. Met de subsidieregeling wordt de mogelijkheid geboden om nieuwe technologieën of diensten te demonstreren en zo een etalage te bieden om toegang tot de markt te krijgen. De subsidie is vooral bedoeld voor demonstraties, maar mocht tijdens een demonstratiefase blijken dat er nog industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling noodzakelijk is, is dit in beperkte mate met subsidie mogelijk.

Voorwaarden DEI-subsidie

De regeling staat open voor zowel het klein-, midden- en grootbedrijf. Daarnaast is het mogelijk om als samenwerkingsverband, waarin ten minste één onderneming participeert, een aanvraag in te dienen. Om in aanmerking te komen gelden onder meer de volgende voorwaarden:

  • ten minste 70% van de kosten is toe te rekenen  aan demonstratieactiviteiten;
  • de gevraagde subsidie bedraagt minimaal € 125.000 en maximaal € 6.000.000;
  • het project moet binnen 4 jaar afgerond zijn.

Binnen een demonstratieproject gelden verschillende subsidiepercentages, afhankelijk van de aard van de projectactiviteiten (bijvoorbeeld demonstratie, industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling). Wanneer de aanvrager een mkb’er is kunnen subsidie-opslagen tot 20% gelden.

Meer informatie?

Wilt u weten of deze regeling interessant is voor uw organisatie of consortium? Neem contact op met Marjolein Nijhuis via 06-4127 7978 of nijhuis@plusprojects.nl om uw projectideeën te bespreken.

Eureka is een programma voor ondernemers en instellingen met internationale ambities, of die nog op…

Met de MIT-rekentool berekent u gemakkelijk en snel uw mogelijke subsidievoordeel. In uw productontwikkeling kunt…

U kunt WBSO aanvragen voor de ontwikkeling van een product, een productieproces, programmatuur en voor…

De innovatiebox is een interessante belastingmaatregel voor het innovatieve bedrijfsleven, omdat hiermee een korting van…