Subsidieregeling Demonstratieprojecten Energie Innovatie (DEI+)

Heeft u een nieuwe technologie of dienst op het gebied van energiebesparing of duurzame energieopwekking, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een speciale subsidieregeling Demonstratieprojecten Energie Innovatie (DEI+).

Breed scala aan DEI-subsidieprojecten mogelijk

De subsidie moet ondernemers gaan helpen bij het opzetten van een demonstratie om de nieuwe dienst of technologie te demonstreren die in de laatste fase van ontwikkeling voor marktintroductie zitten. Daarom wordt de subsidieregeling opengesteld voor een breed scala aan technologieën en diensten voor verdere stimulering en uitrol van duurzame energie. Ter illustratie komen in 2020 de volgende thema’s aan bod:

  • Energie-innovatie
  • Energie-efficiëntie
  • Hernieuwbare energie (incl. flexibilisering van het elektriciteitssysteem, waaronder waterstof en ruimtelijke inpassing)
  • Lokale infrastructuur
  • CCUS (Carbon Capture, Utilisation and Storage)
  • Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen
  • Overige CO2-reducerende maatregelen in de industrie of elektriciteitssector
Altijd op de hoogte van het laatste subsidienieuws? Meld u aan voor de Plus Projects nieuwsbrief:

Aanmelden

 

Met de subsidieregeling wordt de mogelijkheid geboden om nieuwe technologieën of diensten te demonstreren en zo een etalage te bieden om toegang tot de markt te krijgen. U kunt dus subsidie aanvragen voor pilotprojecten en demonstratieprojecten. In een pilotproject kunt u een nieuwe technologie testen en verbeteren in een proefopstelling die representatief is voor de praktijk. In een demonstratieproject investeert u in een productie-installatie die ook na afloop van het subsidieproject in gebruik blijft.

Voorwaarden DEI-subsidie

De regeling staat open voor zowel het klein-, midden- en grootbedrijf. Daarnaast is het mogelijk om als samenwerkingsverband, waarin ten minste één onderneming participeert, een aanvraag in te dienen. Ten slotte, om in aanmerking te komen gelden onder meer de volgende voorwaarden:

  •     ten minste 70% van de kosten is toe te rekenen  aan demonstratieactiviteiten;
  •     de gevraagde subsidie bedraagt  maximaal € 15.000.000;
  •     het project moet binnen 4 jaar afgerond zijn.

Binnen een demonstratieproject gelden verschillende subsidiepercentages, afhankelijk van de aard van de projectactiviteiten (bijvoorbeeld demonstratie, industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling). Wanneer de aanvrager een mkb’er is kunnen subsidie-opslagen tot 20% gelden.

Meer informatie?

Plus Projects heeft 15 jaar ervaring met subsidieadvies en projectplanning op nationaal en internationaal niveau. Wij leveren maximaal subsidieadvies voor duurzame en innovatieve projecten van onze klanten. Wilt u weten of de DEI+ regeling interessant is voor uw project van energiebesparing of energieopwekking? Neem contact op met Marjolein Nijhuis via 06-4127 7978 of nijhuis@plusprojects.nl om uw projectideeën te bespreken.

 

De subsidieregeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) ondersteunt integrale oplossingen die bijdragen aan de…

De OPZuid subsidieregeling is voor mkb-ondernemers uit Zuid-Nederland (Limburg, Noord-Brabant en Zeeland) om de ontwikkeling…

Wilt u investeren in het verbeteren van het energielabel van een bestaand bedrijfsgebouw? Dan biedt…

Het doel van de Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM) is het leveren…

MKB Idee is een regeling waarmee de overheid mkb’ers wilt stimuleren meer te investeren in…