Update: wijzigingen Circulaire Ketenprojecten

De subsidieregeling Circulaire Ketenprojecten is iets veranderd ten opzichte van vorig jaar. De veranderingen zijn niet zozeer inhoudelijk, maar vooral in de formulering zien we verschillen. In dit artikel zetten we de wijzigingen voor u op een rij. 

De subsidie in het kort: Budget & doelgroep

Van 3 mei tot 20 september kan er subsidie aangevraagd worden voor een circulair ketenprojecten. In aanmerking komen projecten waarin ondernemers in een keten, samen, een product, proces of dienst circulair ontwerpen, produceren of organiseren. De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 20.000 per ondernemer. Goed nieuws! Er is dit jaar meer budget beschikbaar, namelijk € 6.125.000. 

De wijzigingen circulaire ketenprojecten

Hetgeen waar u op moet letten binnen deze regeling is: 

 • Met betrekking tot de zogeheten R-ladder is het is belangrijk dat een project niet overwegend ingestoken is op downcycling. Grondstoffen moeten minimaal zo hoogwaardig mogelijk worden gebruikt als ze de keten ingingen. 
 • In de aanvraag is het belangrijk dat CO2- en grondstofreductie aannemelijk worden gemaakt. Ideaal gezien zou u hier (bijna) exact moeten kunnen aangeven hoeveel er bespaard wordt per product, hoeveel producten er geproduceerd worden per jaar en wat dit dus betekent op jaarbasis. 
 • Worden bepaalde processtappen geëlimineerd binnen uw keten? Mooi! Dat valt namelijk ook binnen de regeling! 
 • Alle partners moeten verschillende rollen op zich nemen in de keten (bv. Een producent, ontwerper en verwerker).  
 • Bovendien moeten (minimaal drie) partners samen blijven werken in de keten. In het meest ideale geval wordt er zelfs een nieuwe BV opgericht om de samenwerking zo vast te zetten. Dit is echter geen vereiste. 
 • Ten slotte is het belangrijk dat er één keten tegelijk aangepakt wordt binnen het project.

In de praktijk

Bovendien zijn er een aantal praktische vereisten vastgesteld. Denk hierbij onder anderen aan:

 • Een bedrijf kan meerdere aanvragen doen maar kan maar een keer per jaar de subsidie toegekend krijgen. Het eerst ingediende project telt hierbij.
 • De penvoerder moet één van de MKB’ers zijn. 
 • De gemiddelde kosten voor een procesbegeleider liggen tussen de 5% en 30% van de aangevraagde subsidie. 
 • Kosten voor machines kunnen meegenomen worden, de restwaarde van deze middelen wordt verrekend aan het einde van het project.
 • Bovendien zijn alle uren die besteed worden aan het opzetten van de samenwerking of keten ook subsidiabel tegen een uurtarief van € 60/uur. 
 • Verder aan te leveren is een machtiging tussen ketenpartners en penvoerder/subsidieadviseur en een de-minimisverklaring. Deze de-minimis verklaring is een harde eis.

 

En zo zijn er nog een aantal andere condities waaraan voldaan moet worden. Meer weten over de wijzigingen circulaire ketenprojecten? Neem daarvoor contact op met onze specialist op dit gebied; Janneke Pruijsen!

 

Altijd op de hoogte van het laatste subsidienieuws? Volg bijvoorbeeld onze LinkedIn pagina of meld je aan voor de Plus Projects nieuwsbrief:

Aanmelden