De-minimis, de-minimus, de-maximus, kortom de-wattus!

Geschreven door Marjolein Nijhuis

De afgelopen jaren kwam hij steeds vaker voorbij in subsidieland: de “de-minimisverklaring”. Dit is een verklaring waarmee je aantoont dat je in de voorgaande drie belastingjaren niet meer dan €200.000 aan subsidiegelden hebt verkregen.

Lees verder over het hoe en waarom van deze verklaring en je krijgt drie checkpoints voordat je een subsidieaanvraag indient!

Waarom wordt een “de-minimisverklaring” gevraagd? 

De achtergrond van de de-minimis regelgeving komt vanuit de Europese Unie. De EU streeft naar vrije handel tussen lidstaten. Om dit mogelijk te maken is een level playing field tussen lidstaten nodig. Als de ene onderneming een miljoen euro krijgt voor een nieuwe fabriek terwijl de andere niets ontvangt kun je je voorstellen dat dit concurrentievervalsing oplevert. Dit wil men in de EU voorkomen. Echter, dat zou betekenen dat subsidiëring van een onderneming niet meer mogelijk is. Op dit verbod op staatssteun is daarom een aantal uitzonderingen gemaakt, waarvan de de-minimisverordening er één is. In deze verordening is bepaald dat subsidieverstrekking aan een onderneming toegestaan is tot een grens van 200.000 euro in drie belastingjaren. Het steuneffect is dan volgens de EU dermate gering dat er geen sprake is van een concurrentievervalsend effect. Onder deze grens mogen overheden dus steun verlenen aan ondernemingen.

De ondernemer is verantwoordelijk voor de-minimisverklaring 

De verklaring die een overheidsinstantie aan een onderneming vraagt is bedoeld om aan te tonen hoeveel steun er in drie opeenvolgende belastingjaren is verleend. De ondernemer vult hierin zelf in hoeveel steun uit de-minimisregelingen hij heeft ontvangen. Met deze ingevulde en ondertekende verklaring, wordt hij als ondernemer feitelijk verantwoordelijk gesteld voor de juistheid van de verklaring. Blijkt na controle dat er toch meer dan 200.000 euro steun is ontvangen? Dan is de ondernemer (en niet de overheid), aansprakelijk voor de gevolgen. Dit betekent: een terugvordering waar je niet op zit te wachten als ondernemer. Voorkom dat je geld terug moet betalen en vul alles goed in!

Hoe weet je als ondernemer of je de-minimissteun hebt ontvangen? Zo ja, hoeveel?

Drie checkpoints:

  1. Check welke subsidies er door de onderneming zijn ontvangen in de afgelopen drie jaar.
    1. Welke steun heeft de onderneming ontvangen? Opgelet: Steun reikt verder dan subsidiesteun, het kan ook andere lastenverlichtende maatregelen omvatten.
    2. Ook verleende steun aan gelieerde ondernemingen (zuster-/dochterbedrijven) kunnen hieronder vallen.
  2. Check of deze aangevraagde subsidie wel of niet onder de-minimis valt.
    1. Instanties (decentrale overheden zoals provincie of gemeente) maken vaak gebruik van de de-minimisverordening voor het verlenen van steun vanuit gemeentelijke of provinciale subsidieregelingen.
  3. Check de beschikkingen van deze subsidies. Wordt in de beschikking verwezen naar de de-minimis bepaling? Dan weet je dat deze toegezegde steun valt onder de de-minimis regelgeving.

Welk effect heeft de verklaring op je subsidieaanvraag?

Weten wat je de-minimis ruimte is, is belangrijk voordat je start met een subsidieaanvraag! Want de steun die overheden mogen geven onder de de-minimis regelgeving is beperkt tot 200.000 euro in drie belastingjaren. Hierbij wordt steeds gekeken naar het huidige belastingjaar en de twee voorgaande jaren.

Als de onderneming in de afgelopen twee jaar al 160.000 euro steun heeft ontvangen, dan is het maximale steunbedrag wat nog verstrekt kan worden in het huidige belastingjaar 40.000 euro, ook al voorziet de subsidieregeling zelf een ander maximaal subsidiebedrag voor de aanvraag. Het kan heel goed dat je als ondernemer een aanvraag wil doen bij een overheid voor 100.000 euro subsidiesteun, maar dat door de de-minimis bepaling je er achter komt in het aanvraagproces dat niet 100.000 euro steun mogelijk is, maar slechts 40.000 euro. Dat kan mogelijk de kosten-baten analyse van het project en de subsidieaanvraag anders doen uitvallen.

Meer weten?

Marjolein Nijhuis staat voor jou klaar en is beschikbaar op 06 41 27 79 78! Uiteraard kan er ook gemaild worden naar info@plusprojects.nl.