WBSO-realisaties melden

WBSO-realisaties melden? Hoe weet u straks zeker of u de juiste S&O-realisatie meldt aan de RVO?
Uiterlijk 31 maart 2020 moeten weer de gerealiseerde S&O-uren en eventuele S&O-kosten en uitgaven over 2019 worden gemeld aan de RVO. Houd rekening bij WBSO-realisaties melden dat het op deze datum druk kan zijn op e-loket.

Maar weet u echt zeker of dan ook de juiste realisatie wordt doorgegeven? Er kunnen onbedoeld afwijkingen ontstaan tussen de gemelde uren en kosten/uitgaven en zoals geregistreerd in de S&O-administratie. Hieronder enkele voorbeelden die vaak pas achteraf naar voren komen bij een controlebezoek en die tot correcties en zelfs tot boetes kunnen leiden:

Algemene tips

 • Bij bedrijven met verschillende vestigingen wordt de S&O-administratie niet overal op uniforme wijze bijgehouden. Hierdoor bestaat er onvoldoende overzicht en is er geen centrale controle van de realisatie per vestiging en/of per project.
 • Geen aansluiting tussen uren- en kosten/uitgavenadministratie met de melding.
 • Uren en kosten/uitgaven op de verkeerde aanvraagperiode gemeld.
 • Onvoldoende controle op melding van uren en kosten/uitgaven.
 • Onjuist doorschuiven van uren en kosten en uitgaven naar een latere aanvraagperiode over verschillende S&O-projecten.
 • Geen gebruik maken van de rekentool, beschikbaar gesteld door RVO.

Uren check

 • Fouten in formules in Excel voor het bijhouden van uren.
 • Uren geregistreerd en gemeld voor mensen die niet op de loonlijst staan.
 • Het melden van uren voor niet-subsidiabele activiteiten.
 • Onjuiste BSN’s gemeld.

Kosten en uitgaven in beeld

 • Het melden van kosten en uitgaven die nog niet betaald zijn op het moment van melden.
 • Het hanteren van eenheidsprijzen in plaats van werkelijke kosten waardoor uitsluitende dienstbaarheid niet kan worden aangetoond.
 • Kosten en uitgaven zijn niet als zodanig in de aanvraag opgevoerd in een S&O-project, maar worden wel gemeld aan RVO.
 • Niet of onvoldoende bijhouden van een (uren)administratie bij bepaalde uitgaven waardoor niet de dienstbaarheid aan het S&O-werk kan worden aangetoond.

 

Wij werpen graag een extra blik

Natuurlijk komen deze afwijkingen niet voor in úw S&O-administratie, maar een onafhankelijke kritische check op de S&O-administratie kan geen kwaad. Daarom hebben wij een unieke check ontwikkeld voor het correct WBSO-realisaties melden. Deze tool is met name ontwikkeld voor grotere R&D-gedreven bedrijven, bedrijven met meerdere R&D vestigingen of bedrijven met een groot aantal S&O-projecten. Onze adviseurs checken de S&O-administratie steekproefsgewijs op een groot aantal criteria. Daarna ontvangt u van onze bevindingen een rapportage met verbeteradviezen en tips. Tot slot kunt u deze rapportage gebruiken voor bijvoorbeeld interne verantwoording aan het management.

Herkent u een van bovenstaande situaties en wilt u een persoonlijk en kritisch advies op uw S&O-administratie? Neem dan contact met consultant Cheryl Philipsen op of via +31 (0) 6 1819 7833

De afgelopen maanden ben ik betrokken geweest bij het Europese onderzoeksproject Cresting. Cresting is een…

Janneke is in september begonnen met haar eerste baan als consultant bij Plus Projects. Eerder…