Subsidie herstructurering winkelgebieden: wordt verwacht

Dit jaar wordt de subsidie herstructurering winkelgebieden in binnensteden en kernen verwacht. Staatssecretatis Mona Keijzer van EZK beschrijft de richtlijnen van aanpak en de bijbehorende regeling in een kamerbrief. In dit artikel vertellen we je er meer over.

Met deze nieuwe subsidieregeling wordt er 100 miljoen euro geïnvesteerd in het realiseren van toekomstbestendige winkelgebieden en vitale binnensteden. Nieuwe functies en investeringen in ruimtelijke kwaliteit zorgen voor een nieuwe economische en sociale basis. De regeling heeft als doel om gemeenten, samen met lokale private partijen, financieel en met kennis te ondersteunen. Om ze vervolgens te stimuleren om (delen van) hun winkelgebied gebiedsgericht en integraal aan te pakken.

Budget en opening

Het beschikbare budget bedraagt € 100 miljoen, verdeeld over vier jaar. De exacte startdatum is nog niet bekend. De start wordt voorzien in september 2021. Ook is het de ambitie is om dit jaar de eerste projecten te laten starten.

De 3 beoordelingscriteria

Er zijn 3 beoordelingscriteria, namelijk:

  1. Ten eerste, Gebruikswaarde; bouwkwaliteit, integraliteit en samenhang.
  2. Ten tweede, Belevingswaarde; bevordert leefbaarheid en levendigheid, creatieve en evenwichtige oplossing voor lokale problemen.
  3. Ten derde, Toekomstwaarde; duurzaamheid, klimaat, regionale afstemming.

Randvoorwaarden

Hier zetten wij voor jou de randvoorwaarden op een rij. Dit zijn namelijk:

  • Subsidie is gebaseerd op onrendabele top en max. 20% van de realisatiekosten.
  • Minimale subsidie € 1.000.000, maximale subsidie € 5.000.000.
  • Projectplan en transparante begroting (incl. voorziene exploitatie) door gemeente en private partijen.
  • Begroting krijgt een externe beoordeling op validiteit.
  • Project moet als voorbeeld dienen voor anderen.
  • Opgedane kennis wordt gedeeld en beschikbaar gesteld.

Aanvullende info

Verder is het belangrijk om kennis te hebben van de aanvullende informatie. De subsidie is namelijk bedoeld om kosten op te vangen die niet terugverdiend kunnen worden (onrendabele top). Ook moet er een minimale projectomvang zijn van de realisatie van circa 25 appartementen of het aanpakkenv an 12 winkels. De marktprijs hiervan is €2.000/m2. Daarnaast moet het maken van een projectplan ondersteund worden door een transformatiebrigade. Deze moet beschikken over de nodige kennis en expertise. Het is goed om te weten dat er een speciale commissie wordt gevormd om de projectplannen te beoordelen. Hierin zijn de initiatieven van de Retailagenda meegenomen.

Voor algemene vragen en meer informatie over subsidies kun je mailen naar info@plusprojects.nl of benader direct een consultant. Bekijk hier welke consultant bij jou past!

Altijd op de hoogte van het laatste subsidienieuws? Volg onze LinkedIn pagina of meld je aan voor de Plus Projects nieuwsbrief:

Aanmelden