Verwacht: subsidie herstructurering winkelgebieden

Dit jaar wordt een subsidie voor de herstructurering van winkelgebieden in binnensteden en kernen verwacht. Staatssecretatis Mona Keijzer van EZK beschrijft de richtlijnen van aanpak en de bijbehorende regeling in een kamerbrief.

Met deze nieuwe subsidieregeling wordt er 100 miljoen euro geïnvesteerd in het realiseren van toekomstbestendige winkelgebieden en vitale binnensteden. Nieuwe functies en investeringen in ruimtelijke kwaliteit zorgen voor een nieuwe economische en sociale basis. De regeling heeft als doel om gemeenten, samen met lokale private partijen, financieel en met kennis te ondersteunen om ze zo te stimuleren om (delen van) hun winkelgebied gebiedsgericht en integraal aan te pakken.

Budget en opening

Het beschikbare budget bedraagt € 100 miljoen, verdeeld over vier jaar. De exacte startdatum is nog niet bekend. De start wordt voorzien in september 2021. De ambitie is om dit jaar de eerste projecten te laten starten.

De 3 beoordelingscriteria

 1. Gebruikswaarde; bouwkwaliteit, integraliteit en samenhang.
 2. Belevingswaarde; bevordert leefbaarheid en levendigheid, creatieve en evenwichtige oplossing voor lokale problemen.
 3. Toekomstwaarde; duurzaamheid, klimaat, regionale afstemming.

Randvoorwaarden

 • Subsidie is gebaseerd op onrendabele top en max. 20% van de realisatiekosten.
 • Minimale subsidie € 1.000.000, maximale subsidie € 5.000.000.
 • Projectplan en transparante begroting (incl. voorziene exploitatie) door gemeente en private partijen.
 • Begroting krijgt een externe beoordeling op validiteit.
 • Project moet als voorbeeld dienen voor anderen.
 • Opgedane kennis wordt gedeeld en beschikbaar gesteld.

Aanvullende info

 • De subsidie is bedoeld om kosten op te vangen die niet terugverdiend kunnen worden (onrendabele top).
 • Als minimale projectomvang is uitgegaan van de realisatie van circa 25 appartementen of het aanpakken van 12 winkels (marktprijs €2.000/m2).
 • Het maken van het projectplan wordt ondersteund door een ‘transformatiebrigade’, die beschikt over de nodige kennis en expertise.
 • Er wordt een speciale commissie gevormd om de projectplannen te beoordelen.
 • Er is aangesloten op de initiatieven van de Retailagenda.

Voor algemene vragen en meer informatie over subsidies kun je mailen naar info@plusprojects.nl of benader direct een consultant. Bekijk hier welke consultant bij jou past!

Altijd op de hoogte van het laatste subsidienieuws? Volg onze LinkedIn pagina of meld je aan voor de Plus Projects nieuwsbrief:

Aanmelden

Plus Projects adviseert haar klanten zo goed mogelijk over fiscale- en subsidieregelingen. Afgelopen maanden hebben…