Vernieuwd missiegedreven topsectorenbeleid vanaf 2020

Het Nederlandse topsectorenbeleid ondergaat vanaf 2020 enkele flinke veranderingen. Onder de noemer missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid zetten de belangrijkste sectoren voor de Nederlandse economie verder in op het behouden van hun koploperspositie. Hier leest u de belangrijkste aspecten van het vernieuwde missiegedreven topsectorenbeleid vanaf 2020.

De negen topsectoren

In 2011 heeft de overheid, samen met het bedrijfsleven, negen sectoren geïdentificeerd waarin Nederland wereldwijd een pioniersfunctie vervult:

  • Agri & Food
  • Chemie
  • Creatieve Industrie
  • Energie
  • Hightech Systemen & Materialen
  • Logistiek
  • Life Sciences & Health
  • Tuinbouw & Uitgangsmaterialen
  • Water & Maritiem

Om concurrerend te blijven en duurzame economische groei mogelijk te maken wordt fors geïnvesteerd in innovatie binnen de topsectoren. Het topsectorenbeleid ondersteunt dit en probeert richting te geven aan de innovatietrajecten. Samenwerking in de Triple Helix speelt een belangrijke rol binnen het beleid. Gestuurd door de  Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) en de Innovatieagenda’s beoogt het Nederlandse bedrijfsleven zo het voortouw te nemen in innovatie voor de toekomst.

Altijd op de hoogte van het laatste subsidienieuws? Schrijf u in voor de nieuwsbrief!

Inschrijven

Naar een missiegedreven innovatiebeleid

Het topsectorenbeleid zoals het tot 2019 vormgegeven werd, zette voornamelijk in op aanbod-gedreven stimulering van innovatie. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden investeerden gezamenlijk meer dan € 12 miljard in acht jaar. Hoewel deze financiering zowel nauwere samenwerking als een breed scala aan innovaties mogelijk maakte, ontstond er ook kritiek op het beleid. Er zou te weinig sturing worden gegeven aan de innovatierichtingen, waardoor maatschappelijke opgaven ondergesneeuwd raakten. Dit is de aanleiding geweest voor een nieuwe inslag van het topsectorenbeleid.

Een vernieuwd missiegedreven topsectorenbeleid vanaf 2020 identificeert 25 missies waarop de topsectoren de komende vier jaar in gaan zetten. Deze missies spelen in op vier maatschappelijke thema’s: energietransitie & duurzaamheid; landbouw, water & voedsel; gezondheid & zorg en veiligheid. Daarnaast is er aandacht voor zogeheten ‘sleuteltechnologieën’, zoals AI, fotonica, en biotechnologie. Het startpunt voor het missiegedreven beleid is het beter verbinden van de vraag naar en het aanbod van innovatie, om op die manier de grote maatschappelijke opgaven van deze tijd aan te pakken. Zo baseert bijvoorbeeld de energiesector haar Innovatieagenda op het klimaatakkoord van Parijs.

Tussen 2020 en 2023 komt € 4,9 miljard per jaar beschikbaar. Hiervan is € 2,05 miljard afkomstig van bedrijven en € 2,85 komt uit publieke middelen. Dat is een verdubbeling vergeleken met 2019. Er wordt dus flink ingezet op toename van innovatie binnen de topsectoren.

Wat betekent dit voor ondernemers?

De topsectoren hebben elk hun Kennis- en Innovatieagenda’s voor de komende vier jaar gepubliceerd. De nieuwe speerpunten zullen we terug gaan zien in de inzet van financiële middelen, zowel vanuit de TKI’s als de verschillende relevante ministeries. Subsidieregelingen als de MIT, de SDE+, de HER, de DEI+, de topsectorensubsidies en andere worden voortgezet en aangepast aan de hand van de beleidsveranderingen.

Benieuwd wat een vernieuwd missiegedreven topsectorenbeleid vanaf 2020 u gaat betekenen? Neem contact op, en onze consultants helpen u graag!

contact