Interreg: oproep en subsidieplafond voor 2018

Binnen het programma Interreg VB Noordwest-Europa is een gerichte oproep geplaatst voor projecten die zowel de aanbod- als vraagzijde van hernieuwbare energie vergroten. Er is €50 miljoen ERFO-budget gereserveerd voor projecten gericht op demonstratie, implementatie en uitrol die aansluiten bij de doelstellingen van ‘low carbon’. Een aanvraag indienen is mogelijk tot 31 juli 2018.

Bovendien is het subsidieplafond voor 2018 bekendgemaakt voor de Rijkscofinancieringsregeling Interreg V: €1,2 miljoen voor de periode 15 februari tot en met 31 december. De maximale subsidie per project bedraagt €500.000.

Projectontwikkelaars met plannen voor grootschalige opwekking van hernieuwbare elektriciteit krijgen een extra kans op subsidie.…

 Hoe doe je dat eigenlijk, een goede aanvraag schrijven? Wat zijn de do’s en don’ts?…

Hoe doe je dat eigenlijk, een goede WBSO aanvraag schrijven? Wat zijn de do’s en…