Extra ronde MOOI-SIGOHE

Projectontwikkelaars met plannen voor grootschalige opwekking van hernieuwbare elektriciteit krijgen een extra kans op subsidie. Binnenkort opent de extra openstelling voor het thema: ‘Systeemoplossingen grootschalige opwekking hernieuwbare elektriciteit’, ofwel MOOI-SIGOHE. Deze extra MOOI-ronde is gericht op projecten waarin verbinding wordt gelegd tussen de systeemschakels: opwekken, transport & distributie, opslag & conversie, en verbruik.

Voor wie is de MOOI-regeling?

De MOOI-regeling is voor partijen die samenwerken met minimaal drie partijen waaronder ondernemers, kennisinstellingen en overheden. Elk consortium die bijdraagt aan integrale oplossingen kan deze regeling aanvragen.

De regeling stimuleert innovatieve oplossingen om de CO2-uitstoot in Nederland te verlagen. De nadruk ligt op samenwerking met een duidelijke samenhang tussen activiteiten én op innovaties die dicht bij de markt staan.

Aanvraagdatum

De precieze datum van openstelling volgt spoedig. Partijen mogen tot uiterlijk 4 mei 2021 een vooraanmelding indienen. Deze vooraanmelding is verplicht. In juni volgt een advies over de vooraanmelding. Daarna hebben de partijen tot 7 september 2021 om hun definitieve aanvraag in te dienen.

Het budget

Het budget voor de MOOI-SIGOHE is €13 miljoen. Een beoordelingscommissie beoordeelt alle complete aanvragen. Projecten die voldoen aan alle criteria en daarop het hoogste scoren komen in aanmerking voor subsidie.

  • De subsidie is minimaal €25.000 per deelnemer.
  • De subsidie is maximaal €4 miljoen per MOOI-project.

Algemene voorwaarden van de MOOI-SIGOHE

  • Het project heeft een looptijd van maximaal 4 jaar.
  • De innovaties moeten uiterlijk in 2030 worden toegepast. Dit hoeft nog niet op grote schaal, maar kan in een demonstratiefase.
  • De innovatie wordt ontwikkeld tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten.
  • Er is een draagvlak in de maatschappij voor de innovatie.

Neem contact met ons op!

Heb je interesse of ben je nieuwsgierig en wil je meer weten? Neem contact op via info@plusprojects.nl of vindt hier jouw perfecte consultant om jouw subsidie aanvraag zo efficiënt mogelijk aan te vragen!