€ 1 miljard voor duurzame inzetbaarheid

Om sectorale maatwerkafspraken rondom duurzame inzetbaarheid, langer doorwerken en eerder uittreden beter te kunnen faciliteren, stelt het kabinet in totaal € 1 miljard beschikbaar. Samengevat is dit een tijdelijke regeling op sectoraal niveau voor een periode van vier jaar vanaf 2021.

Deze subsidie is staat open voor alle sectoren in Nederland. Daarnaast zijn rond duurzame inzetbaarheid de volgende thema’s al bekendgemaakt:
· bevorderen van gezond, veilig en vitaal werken;
· bevorderen van goed werkgeverschap en goed opdrachtgeverschap;
· stimuleren van een leven lang ontwikkelen en arbeidsmobiliteit van werkenden;
· ondersteunen van bewustwording en eigen regie van werkenden op hun loopbaan.

Aanvragen kunnen worden ingediend op sectoraal niveau:

“Aanvragen kunnen worden ingediend door een samenwerkingsverband op sectoraal niveau van werknemers- en werkgeversorganisaties; dit kunnen ook overheidswerkgevers zijn. Ook andere partijen, zoals O&O fondsen, brancheorganisaties en kenniscentra, kunnen bij het samenwerkingsverband van decentrale sociale partners aansluiten. Er wordt gestreefd naar één aanvraag per sector, om zodoende samenwerking binnen sectoren te stimuleren en het totale aantal aanvragen – met het oog op de uitvoerbaarheid van de regeling – behapbaar te houden.”
Bron: Kamerbrief contouren subdieregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden

 

Vanaf juli 2020 begint de tijdelijke subsidieregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden in internetconsultatie gebracht. Vervolgens is er vanaf september informele fase van overleg. In deze fase spreken sociale partners in sectoren alle behoeftes door en of de regeling in praktijk aansluit. Daarna zal de subsidieregeling eind 2020 definitief worden vastgesteld, op basis van de resultaten uit deze twee fases.

Meer informatie?

Bent u benieuwd naar meer subsidienieuws over bouwen en vastgoed of uw subsidiemogelijkheden? Wilt u uw projectidee eens nader bespreken? Plus Projects heeft 15 jaar ervaring met subsidieadvies en projectplanning op nationaal en internationaal niveau. Daarom zijn wij de best geschikte partner voor uw innovatieve en duurzame subsidietraject, of het nu gaat om innovaties, vastgoed of personeel.

Contact