DHI op 8 augustus 2017 weer open: bijna € 6 miljoen voor projecten van MKB-ondernemers in het buitenland

Bent u een MKB onderneming met een export- of investeringsproject in het buitenland? Dan kunt u wellicht gebruik maken van de subsidie Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Investeringsvoorbereidingsstudies (DHI).

Subsidieonderdelen

De DHI kent drie verschillende subsidievormen:

  • Demonstratieprojecten: de demonstratie van een product of technologie in een van de doellanden ter overtuiging van potentiële afnemers.
  • Haalbaarheidsstudies: uitvoeren van een haalbaarheidsstudie van een project in een van de doellanden. Het gaat hier om technische of commerciële haalbaarheid van een project.
  • Investeringsvoorbereidingsstudies: onderzoek naar de technische en commerciële haalbaarheid van uw investering in een onderneming.

Subsidie wordt toegekend op basis van ranking; alleen de beste voorstellen worden beloond. De DHI is erg populair omdat het een van de weinige subsidies voor internationaal ondernemen is. Het is dan ook van belang de aanvraag goed voor te bereiden.

Quick scan

Door middel van een verplichte quick scan wordt het eerste projectidee getoetst door een projectadviseur van de DHI. Hieraan wordt een advies uitgebracht of uw project voldoende aansluit bij de subsidieregeling. Samen met dit advies ontvangt u een code, waarmee u een volledige aanvraag kunt indienen.

Wijzigingen ten opzichte van 2016

Ook voor de tweede tender van 2017 gelden de volgende wijzigingen:

  • Het budget voor ontwikkelingslanden is € 2 miljoen. Het budget voor overige landen gaat van € 2,5 miljoen naar € 3,75 miljoen.
  • De DHI staat open voor alle landen met uitzondering van Nederland en sanctielanden. Het project of de studie hoeft dus niet langer van toepassing te zijn op een ontwikkelingsland of opkomende markt. Wel moet uw project een bijdrage leveren aan het duurzaam oplossen van een lokaal probleem.

Hoeveel subsidie is er mogelijk?

Afhankelijk van het soort project en het land waarin het project wordt uitgevoerd is 50% subsidie mogelijk tot maximaal € 200.000.

Wanneer indienen?

De tweede tender loopt van 8 augustus tot en met 19 september 2017 (15.00 uur).

Voor meer informatie

Ontvangt u graag meer informatie over de DHI-regeling of hulp bij uw aanvraag, neem dan contact op met Patricia Claessen via 06-34 29 44 50 of claessen@plusprojects.nl