De belangrijkste uitkomsten van Prinsjesdag 2022

Deze Prinsjesdag stond in het teken van onzekere tijden. Met de huidige combinatie van landelijke en mondiale crises steekt het kabinet veel geld in een breed scala aan plannen en onderwerpen. Op het gebied van subsidies verandert er ook het een en ander in 2023. Hieronder lichten wij de belangrijkste wijzigingen per regeling toe.

WBSO

Het jaarbudget van de WBSO in 2023 blijft €1281 miljoen. In de praktijk komt het totale budget echter op €1370 miljoen, want door onderuitputtingen en overschotten in het verleden is er €89 miljoen extra beschikbaar wat aangesproken kan worden. De percentages van de afdrachtverminderingen blijven hetzelfde: 32% tot €350.000 en daarboven 16%.

Voor 2024 en verder is het een ander verhaal: door stijgende (loon)kosten en dus ook stijgende afdrachtverminderingen, in combinatie met de uitputting van eerdere overschotten, krijgen we vanaf 2024 naar alle waarschijnlijkheid te maken met een tekort aan WBSO-budget. De projectie is dat dit vanaf 2024 aan de orde is en jaarlijks toeneemt. Het is daarom erg aannemelijk dat de parameters voor de WBSO in 2024 naar beneden bijgesteld zullen worden. De tijd zal ons leren of dit ook daadwerkelijk zo gaat zijn, maar voor 2023 is dit dus nog niet direct relevant.

EIA & MIA

De EIA en MIA (Energie-investeringsaftek en Milieu-investeringsaftrek) worden structureel verhoogd met respectievelijk 50 en 100 miljoen per jaar, startend in 2023. Voor individuele subsidies zal dit geen verschil maken, het gaat hier om het totale budget van de subsidie. Het stijgen van de grondstofprijzen is een van de aanleidingen voor deze verhoging. Eind 2022 zal de milieulijst voor 2023 gepubliceerd worden, dus dan zal duidelijk worden wat de concrete veranderingen zijn voor de aanvraag van EIA & MIA subsidies.

SDE++

Het budget voor de SDE++ in 2023 bedraagt 5 miljard. De SDE++ wordt aangepast met zogenoemde ‘hekjes’. Deze hekjes zorgen ervoor dat zeer subsidie-intensieve technieken, oftewel technieken die op dit moment knelpunten geven en waarbij er veel vraag is naar subsidie, eerder in aanmerking komen voor een subsidie. Voorbeelden hiervan zijn hoge- en lage-temperatuurwarmte en waterstofproductie. Voor elk van deze hekjes is een budget van €750 miljoen opengesteld, om dus zo technologische ontwikkelingen binnen deze domeinen voorrang te geven.

ISDE

Het beschikbare budget voor de ISDE (subsidie voor het implementeren van maatregelen t.b.v. het verduurzamen van woningen) wordt in 2023 wordt verhoogd met 100 miljoen, zodat een groter aantal aanvragen gedaan kan worden door woningeigenaren, verhuurders, woningcorporaties en VvE’s om woningen te kunnen verduurzamen.

VEKI

Het budget voor de VEKI (Versnelde Klimaatinvesteringen in de Industrie), waarmee bedrijven compensatie kunnen krijgen voor hoge investeringkosten voor CO2-besparende technologie, stijgt met 28 miljoen euro in 2023.

 

Weten wat deze veranderingen voor u betekenen en hoe deze het beste kunt benutten? Neem contact op met onze specialisten.

Altijd op de hoogte van het laatste subsidienieuws? Volg bijvoorbeeld onze LinkedIn pagina of meld je aan voor de Plus Projects nieuwsbrief:

Aanmelden