HYNOCA®| Biowaterstof met Carbon Upcycling in Alkmaar

Soms zijn er projecten die zó innovatief en duurzaam zijn, dat zelfs als het nog niet duidelijk is of de subsidie is toegekend, we er al helemaal blij en enthousiast van worden.

Het project van onze klant Bob Busser (Hydevco) is zo’n project. In deze casus beschrijven we het project binnen de DEI+ subsidie die Plus Projects hiervoor aanvroeg.

Aanleiding voor het project

De aanleiding van dit project was tweeledig;

  1. Er is in Europa ingezet op het gebruik van waterstof in het kader van het terugdringen van aardgasgebruik. Bij deze ontwikkeling wordt er ook gelet op de noodzaak van CO2 reductie. Naast het gebruikmaken van zon- en windenergie om middels elektrolyse te komen tot groene waterstof is het belangrijk ook andere technologieën te benutten die decentraal duurzame waterstof kunnen bieden.
  2. Daarnaast speelt ook de technologie ontwikkeling van HYNOCA® (techniek van Haffner Energy SAS) een rol in de aanleiding. Vanuit biomassa wordt hier als resultaat Hypergaz® geproduceerd, waarbij in het proces tevens biochar ontstaat. Door uiteindelijk Hypergaz® verder te zuiveren ontstaat er waterstof, en dit is precies waar Hynoca in Alkmaar (HYA) op zal focussen.

Doel van het project

Hydevco heeft in het HYA project als doel om de HYNOCA® technologie door te ontwikkelen naar Technology Readiness Level 9 (TRL 9), waarbij laagwaardige biomassa wordt omgezet in biowaterstof en hoogwaardige biochar. Daarnaast willen zij de techniek van HYNOCA® implementeerbaar maken voor alle partijen in Nederland die de beschikking hebben over biomassa of partijen die lokale toepassingen hebben voor de waterstof.

Activiteiten binnen de subsidieaanvraag

Hydevco zal de HYNOCA® technologie installeren in samenwerking met Haffner Energy, Investa en GP Groot. Na het plaatsen van het gebouw zullen de installaties worden opgebouwd in een periode van één jaar. Het streven is om binnen twee jaar vanaf de start, het gehele systeem volledig werkend en gebruiksklaar op te leveren op TRL 7-8 niveau. Het operationele proces zal geoptimaliseerd worden in de opvolgende 18 maanden. Enerzijds moet dit leiden tot een kwalitatieve en kwantitatieve stabiele waterstofproductie en anderzijds wordt er gewerkt aan een optimale carbon-upcycling van de biochar welke kan worden toegepast als bodemverbeteraar of als grondstof voor biocomposiet. Ook lijken er ook goede kansen om de biochar op te werken tot carbon black en/of active carbon. Daarmee wordt de negatieve carbon footprint van het project gemaximeerd en wordt voor de technologie TRL 9 bereikt.

Wat wordt het resultaat van dit project?

  • Demonstratie en installatie van de HYNOCA® techniek in Alkmaar.
  • Een optimaal dagelijks- en preventief onderhoudsplan wat betreft de input en output stromen.
  • Stabiele decentrale opwekking en levering van waterstof met als bijproducten biochar, CO2 en warmte, zonder benodigd transport.
  • Ketenstimulering voor lokale productie van biowaterstof.
  • Hoogwaardige biochar productie uit laagwaardige biomassa.

Al met al een zeer mooi project, waar wij als Plus Projects graag aan bijdragen. We zijn dan ook heel trots deze casus te kunnen delen!

 

Neem contact op met onze specialisten! Uiteraard kun je altijd vrijblijvend een mail sturen naar info@plusprojects.nl. Je kunt ook contact met ons opnemen via 070-3012420.

Neem contact op