Regionale subsidies

Subsidies op het gebied van innovatie en duurzaamheid spelen vaak op nationaal of internationaal niveau. Maar, wist u dat Plus Projects ook kijkt naar regionale subsidies? Veel regio’s of provincies hebben op basis van de landelijke doelstellingen eigen programmakeuzes gemaakt in de verdeling van subsidiegelden. De locatie van uw project of bedrijf bepaalt of u in aanmerking komt voor deze regionale subsidies, fiscale voordelen of leningen.

Voorbeelden

Hieronder een drietal regionale regelingen die aansluiten bij de thema’s innovatie en duurzaamheid.

Innovatie

MKB-INNOVATIESTIMULERING REGIO EN TOPSECTOREN (MIT)

Met de MIT kunnen mkb’ers een maximale subsidie van € 100.000 ontvangen voor innovatieve activiteiten, die aansluiten op het regionale innovatiebeleid of het nationale topsectorenbeleid. Activiteiten zijn: inkopen van advies via een kennisvoucher, het uitvoeren van haalbaarheidsprojecten of het uitvoeren van een innovatief samenwerkingsproject. In aanloop naar de regeling R&D-samenwerkingsprojecten wordt de tender opengesteld tussen 2 juli t/m 6 september.

KINNONETZE

Dit is een onderdeel van het investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling. Het doel van de subsidie is om de Zeeuwse concurrentiekracht te versterken door het subsidiëren van duurzame netwerken en samenwerkingsverbanden. De netwerken dienen als  een goede basis voor innovaties en het exporteren van kennis.

De regeling bestaat uit 3 onderdelen;

  • Organiserend vermogen van samenwerkingsverbanden – 50% subsidie – maximaal € 15.000,- voor netwerken in de pioniersfase en maximaal € 50.000,- voor netwerken in de groei- of volwassen fase.
  • Haalbaarheidsstudies en verkenningen – 50% subsidie – maximaal € 50.000,-.
  • Demonstratieprojecten en pilots – 40% subsidie – minimaal € 50.000,- en maximaal € 200.000.

Duurzaamheid

GROEN DAKEN SUBSIDIE

Het doel van de groene daken subsidie is het stimuleren van vegetatie daken (en groene gevelbekleding). Afhankelijk van de locatie van het dak kunnen de gemeente of andere lokale subsidies soms bijdragen in het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van een groen dak of groene gevelbekleding. Denk hierbij aan een bijdrage tussen de €10,- en €30,- euro per vierkante meter.

Meer weten?

Wilt u weten wat deze subsidies concreet voor u of uw bedrijf kunnen betekenen? Of bent u nieuwsgierig naar de mogelijkheden in uw regio? Neem dan contact op met een van onze consultants via 070-3012420 of info@plusprojects.nl.