Blog: Smart and Green Mobility

Inleiding

Wij van Plus Projects zien steeds meer projecten op het gebied van slimme en duurzame mobiliteit. Zo heeft een van onze klanten elektronische schokdempers ontwikkeld die de aanwezige data in de auto combineren met data van verschillende sensoren. Hierdoor zijn bestuurders verzekerd van een optimale en veilige wegligging van hun auto, ongeacht de wegomstandigheden. Om op de hoogte te blijven van de subsidiemogelijkheden op dit thema bezochten wij daarom het evenement Smart & Green Mobility op 8 februari.

Mogelijkheden in transport

Na een inleidende presentatie over slim en duurzaam transport op de zogeheten Europese transport corridors, werd er een paneldiscussie gestart tussen zwaargewichten afkomstig uit deze sector. De discussie trapte af met de constatering dat de Falcon Heavy-raket van ruimtevaartbedrijf Space X de nieuwste vorm van transport is. Volgens de experts in het panel zijn er grotere stappen op technologische innovatie mogelijk, wanneer onze mindset over de mogelijkheden in transport verandert. Hoe passen we bijvoorbeeld slimme, autonome auto’s, treinen en schepen in ons huidige transportsysteem?

Subsidiemogelijkheden

Beide programma’s van Interreg B North West Europe en North Sea Region kennen duurzaam vervoer als thematische prioriteit. De regeling Horizon 2020 biedt financieringsmogelijkheden op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie in een internationaal verband. Een passend voorbeeld van project m.b.t. slim en duurzaam transport is een onderzoek naar de brandstofreductie voor binnenvaartschepen. Deze wijze van transport is relatief schoner dan vrachtverkeer, maar behoeft innovatie om aan klimaatdoelstellingen te voldoen. Er wordt binnen deze programma’s onderscheid gemaakt tussen bottum-up en top-down aanvragen. Een top-down aanvraag wordt gekenmerkt door een ‘call for proposal’, ook wel een oproep tot het indienen van een subsidieaanvraag voor een specifiek type project of samenwerkingsovereenkomst over een specifiek onderwerp. Anderzijds is er budget per jaar, per onderwerp en per type project beschikbaar.

Meer weten?

Mocht u nog kansen zien voor projecten in slimme en duurzame mobiliteit, vragen hebben over potentiele ‘calls’ van Europese programma’s; kortom samen met een adviseur willen kijken of uw project zich leent voor (Europese) subsidieregelingen? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met Marjolein Nijhuis via: +31 (0)6 4127 7978.