BLOG – DHI bijeenkomst bij de RVO op 23 januari

De bijeenkomst

Wanneer een mkb-er wil exporteren naar het buitenland, kan de subsidieregeling Demonstratieproject, Haalbaarheids- en Investeringsvoorbereidingsstudie (DHI) interessant zijn. De regeling is namelijk bedoeld voor mkb-ers met internationale ambities die in staat zijn om zelfstandig te exporteren of te investeren. Een ondernemer sprak over zijn ervaring met deze regeling tijdens de DHI-informatiebijeenkomst op 23 januari. Via een demonstratieproject was het gelukt om een product (groene stroom en warmte) in Zuid-Afrika te demonstreren en een verschil te maken voor de lokale bevolking. Als subsidie-adviseur was het inspirerend om te horen hoe deze subsidieregeling de internationale ambities op het gebied van duurzame energie heeft gestimuleerd. Dit bedrijf creëerde naast economische kansen voor Nederland, ook lokale economische groei en werkgelegenheid in Zuid-Afrika. In dit geval was er zelfs sprake van ‘leapfrogging’: een fenomeen waarbij ontwikkelingslanden een ontwikkelingsstap overslaan door de implementatie van moderne systemen. Deze subsidie biedt dus de mogelijkheid om naast een economische stimulans, ook duurzame ontwikkeling te realiseren.

De Regeling

De eerste tenderronde van de DHI opent op 1 februari 2018 en stelt €2 miljoen beschikbaar voor de Dutch Good Growth Fund (DGGF). De DGGF richt zich op opkomende markten en ontwikkelingslanden. Daarnaast wordt er €2.5 miljoen beschikbaar gesteld voor alle overige landen. Dit budget wordt verdeeld over de drie instrumenten van de DHI-regeling.

Samenvattend richt het eerste instrument zich op een demonstratieproject waarbij de werking van een nieuwe technologie voor het desbetreffende land aangetoond kan worden. De nadruk ligt hierbij op het oplossen van een bestaand probleem, waarbij arbeidsuren, reis- en verblijfskosten onder de subsidie vallen. In totaal zijn 50% van de kosten van het demonstratieproject subsidiabel met een maximum van €200.000.

Het tweede instrument van de DHI-regeling is de haalbaarheidsstudie, waarbij de technische, organisatorische en commerciële haalbaarheid van de toepassingen van uw technologie bij een potentiële klant centraal staat. De maximale subsidie is €100.000 en mag maximaal 50% van de totale inleg van de haalbaarheidsstudie zijn.

Het derde instrument van de subsidie richt zich op investeringsvoorbereidingsstudies, waarbij het beantwoorden van technische en commerciële vragen voor besluitvorming en financiering centraal staat. Dit onderdeel verstrekt een subsidie voor maximaal 50% van de kosten met een plafond van €100.000.

De aanvraag

Vanwege de vele criteria waaraan een aanvraag moet voldoen, bent u verplicht om een QuickScan aan te leveren uiterlijk twee weken voor de sluitingsdatum. Groen of geel licht voor deze QuickScan geeft geen garantie op het ontvangen van een subsidie. Het is belangrijk tijdens deze aanvraag de uitleg SMART te formuleren, om afwijzing of vertraging van de aanvraag te voorkomen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de DHI of de mogelijkheden voor uw project bespreken? Neem dan vrijblijvend contact op via info@plusprojects.nl of via 070 301 2420