3 innovatiekillers (en tips om deze te aan te pakken)

Consultant MarjoleinGeschreven door Marjolein Nijhuis

Aan een innovatieproject beginnen vergt veel tijd en inzet. Bedrijven ondervinden vaak problemen als zij aan innovatieprojecten beginnen. Wat is de reden dat innovatieprojecten niet van de grond komen? In deze blog worden drie notoire innovatiekillers besproken en delen wij hoe Plus Projects haar klanten helpt deze aan te pakken!

De drie innovatiekillers

Innovatiekiller 1: Risico van een te lange ROI maakt dat management niet of onvoldoende durft te investeren

Een belangrijke innovatiekiller is dat er geen of onvoldoende budget beschikbaar is voor projecten die geen zekere ROI hebben op korte termijn. Aan een échte innovatie kleeft altijd een mate van onzekerheid over de haalbaarheid van het project. Dat is de reden dat het management het vaak niet aandurft.  Fors investeren in veelbelovende maar ook risicovolle R&D trajecten blijft een risico. Dit financieringsvraagstuk speelt vaak net zo zeer bij grote corporates als bij start-ups en scale-ups.

Als Plus consultant hebben wij hier een oplossing voor.Namelijk, middels een subsidiescan maken we voor de R&D afdeling de business case van de innovatie haalbaar. Dit door er subsidiekansen aan te koppelen. Nederland biedt gelukkig een goed stelsel aan financieringsmogelijkheden voor zowel corporates als kleinere bedrijven. Plus Projects maakt de business case van een innovatie haalbaar, door inzichtelijk te maken hoe wij subsidies inzetten om het risico van een ontwikkeling te mitigeren.

Innovatiekiller 2: Partners en stakeholders komen niet tot samenwerking

Het moeilijkste van een nieuwe innovatie is de startfase. Iedereen kent het wel, er wordt  oeverloos gepraat en overlegd, er worden SWOT-analyses gemaakt, interne afdelingen moeten worden overtuigd, stakeholders moeten worden aangehaakt en partners voor de uitvoering worden gezocht. En dit is lastig, want er is nog geen track record aanwezig, de uitkomst is onzeker, geld is niet beschikbaar… dus partijen bewegen niet.

Ook hierbij helpen wij onze relaties graag. Als Plus consultant nemen wij de taak op ons om aan partners en stakeholders toe te lichten waar de subsidiekansen liggen voor een innovatie. Anderzijds spreken we de taal van de overheid. Dus kunnen we daardoor aan de subsidieverstrekker helder uitleggen waarom een voorgenomen innovatie in aanmerking komt voor een subsidie. Daarnaast biedt de subsidieregeling met de juridische kaders een mooi format om ideeën van partners en stakeholders bij elkaar te brengen en een voorgenomen plan te concretiseren. Als het plan eenmaal concreet is en een heldere strategische aanpak is geformuleerd volgt de samenwerking tussen afdelingen of partijen vanzelf.

Innovatiekiller 3: Gebrek aan momentum

Een kenmerk van een subsidieaanvraag is dat je voorafgaand aan het eigenlijke innovatietraject helder op papier een projectplan moet hebben geformuleerd. Inclusief begroting en bijlagen (vaak administratieve, financiële documenten). Daarnaast is er altijd een indientermijn of deadline voor welke dit volledige plan ingediend moet zijn om in aanmerking te komen voor een subsidiebijdrage. Vaak wordt dit als een grote administratieve last gezien, maar wij zien toch vooral de voordelen van deze subsidieverplichtingen. Waarom?

De tijdsdruk in combinatie met de subsidiekaders kunnen een belangrijke rol spelen om voorbij de initiatiefase van een innovatieproject te komen. Het zorgt voor momentum. Er moet voor een bepaalde datum een concreet projectplan en dito begroting liggen. Als er meerdere partners betrokken zijn moeten alle partners hun handtekening zetten voor akkoord. Dit creëert een urgentie om tot zaken te komen. En die urgentie werkt in onze ervaring uitstekend om commitment te krijgen van diverse interne en/of externe stakeholders.

Zelfs als de subsidieaanvraag onverhoopt niet tot een subsidietoezegging leidt, dan nog heeft deze fase alsnog toegevoegde waarde voor de betrokken bedrijven. De plannen zijn helder, er is duidelijkheid over de benodigde financiering, risico’s en verantwoordelijkheden zijn verdeeld, en last but not least, er is commitment van partners en stakeholders.

De missie van Plus Projects

De missie van Plus is om samen met onze opdrachtgevers innovaties met impact te realiseren. Onze consultants weten hoe ze de vertaalslag moeten maken van een innovatie-idee naar een concreet innovatieplan. Daarnaast weten zij hoe ze deze plannen moeten vertalen naar subsidieaanvragen met maximaal kans van slagen. Daarom noemen wij bij Plus onze consultants bewust niet “subsidieadviseur” maar Consultants Innovatie en Duurzaamheid.

Wil jij gebruik maken van onze Plus? Neem vooral contact op met onze specialisten! Uiteraard kun je altijd vrijblijvend een mail sturen naar info@plusprojects.nl.

Altijd op de hoogte van het laatste subsidienieuws? Volg onze LinkedIn pagina of meld je aan voor de Plus Projects nieuwsbrief:

Aanmelden