Op naar een duurzaam en voordelig 2022!

Op dinsdag 21 september 2021 presenteerde de minister van financiën Wopke Hoekstra de miljoenennota aan het parlement. Zowel in de troonrede als bij monde van de minister werd duidelijk dat het land voor problemen staat die niet kunnen wachten. Naast onderwerpen als de zorg, het woningtekort en de afhandeling van de toeslagenaffaire krijgt ook het klimaatbeleid er een grote som geld bij: er wordt 6,8 miljard euro éxtra vrijgemaakt in de strijd tegen de klimaatverandering. Op naar een duurzaam en voordelig 2022! Dit is natuurlijk goed nieuws, maar waar gaat dit geld voor gebruikt worden? Bij Plus Projects hebben wij de miljoenennota goed doorgespit. Wij presenteren hier de hoogtepunten met betrekking tot het klimaat. Zo helpen wij u om een grote impact te maken in 2022.

Vooral op het gebied van duurzame energie worden veel investeringen gemaakt. Zo gaat er veel aandacht naar de ontwikkeling en commercialisering van waterstof en CO2-verminderende technieken zoals Carbon Capture and Storage. Bij Plus Projects werken wij veel met subsidieregelingen voor duurzame energie. We voorzien een duurzaam 2022, met veel kansen in de SDE++ en de MIA-regeling.

Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++)

Voor investeringen in het produceren van duurzame energie of het toepassen van CO2-verminderende technieken verhoogt het kabinet het SDE++ budget met naar schatting 3 miljard euro, bovenop de 5 miljard die al beschikbaar was. Met ongeveer 8 miljard euro hoopt de overheid de energietransitie te stimuleren door deze betaalbaar en haalbaar te maken voor ondernemers. Benieuwd wat dit voor u betekent? Lees hier meer.

Milieu Investeringsaftrek (MIA): belastingvoordeel voor duurzame ondernemers

Met de milieu investeringsaftrek kunnen ondernemers een belastingvoordeel krijgen voor de aanschaf van bepaalde milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen.  In 2022 wordt het budget van de MIA verhoogd van 90 miljoen naar 138 miljoen euro. Daarnaast is het duidelijk dat het netto voordeel wat via de MIA regeling te behalen valt, aanzienlijk stijgt. Dit komt door een verhoging in de percentages die afgeschreven kunnen worden. De percentages veranderen namelijk van 13,5%, 27% en 36% naar 27%, 35% en 45%, afhankelijk van het bedrijfsmiddel. Zo betaalt u volgend jaar aanzienlijk minder winstbelasting bij aanschaf van duurzame bedrijfsmiddelen! Klik hier.

Alternatieve energiebronnen en fossielvrij transport

De overheid wil komende jaren inzetten op het gangbaar maken van het gebruik van alternatieve energiebronnen; duurzaam staat centraal, zoals ook duidelijk wordt uit het extra budget voor de SDE++ regeling. Er wordt 1,3 miljard euro vrijgemaakt voor projecten die het gebruik hiervan bevorderen. In dit streven ligt de nadruk op de ontwikkeling van de waterstofeconomie, aangezien er 750 miljoen euro beschikbaar komt voor het stimuleren van projecten die bijdragen aan de aanleg van een waterstofnet. Zo wil de overheid een “backbone” creëren voor de transitie van aardgas naar waterstof. Ook wordt er ingezet op het gebruik van elektrische transportmiddelen: hiervoor wordt grofweg 600 miljoen euro vrijgemaakt.

Zoals duidelijk wordt uit de bovenstaande hoogtepunten biedt 2022 de kans voor u als ondernemer om grote stappen in de richting van een duurzamere bedrijfsvoering te zetten. Wij staan te popelen om u en uw bedrijf te begeleiden in deze stappen door middel van het verlenen van maximaal subsidieadvies, zodat u een grote impact maakt op het milieu en geniet van maximaal subsidievoordeel.

 

Interesse? Kijk eens rond op onze website of neem vrijblijvend contact op met Constantijn van Eck via vaneck@plusprojects.nl of bel op +31 6 24 33 49 74.

Altijd op de hoogte van het laatste subsidienieuws? Volg onze LinkedIn pagina of meld je aan voor de Plus Projects nieuwsbrief:

Aanmelden