Het “Prinsjesdag effect” : Innovatie

Op Prinsjesdag biedt het kabinet de Miljoenennota en de Rijksbegroting 2020 aan aan de Tweede Kamer. Hieronder de belangrijkste zaken die het kabinet heeft aangekondigd rondom de subsidies op het gebied van innovatie, een van de twee focusgebieden van Plus Projects. Wilt u naast innovatie ook alles weten over het effect op duurzaamheid? Lees dan dit aanvullende artikel.

Vier keer per jaar WBSO aanvragen

De systematiek van indienen en toekennen van een aanvraag speur-en ontwikkelingswerk (S&O) wordt vereenvoudigd en verkort. Het aantal momenten per jaar waarop een S&O-verklaring kan worden aangevraagd wordt uitgebreid van drie naar vier. Het uiterste moment van het indienen van een aanvraag wordt gewijzigd naar de laatste dag voorafgaand aan de periode waarop de aanvraag betrekking heeft.

Op dit moment moet een aanvraag ten minste een maand voor die periode worden ingediend. Voor aanvragen voor periodes die starten op 1 januari van een kalenderjaar gaat als uiterste aanvraagdatum gelden 20 december van het daaraan voorafgaande kalenderjaar. Voor aanvragen waarvan de aanvraagperiode start op 1 januari 2020 geldt de nog huidige deadline van 30 november. De ondersteuningspercentages blijven ongewijzigd, 32% over de S&O-som tot de eerste € 350.000 en 14% over het meerdere.

Verhoging tarief Innovatiebox van 7% naar 9%

Het kabinet is van plan om per 2021 het effectieve tarief van de Innovatiebox te verhogen van 7% naar 9%. Dit voornemen maakt nog geen deel uit van de nu ingediende wetsvoorstellen.

Sleuteltechnologieën

In 2020 en verder wordt versterkt ingezet op ‘Sleuteltechnologieën’. Deze sleuteltechnologieën zoals kunstmatige intelligentie, fotonica, quantum- en biotechnologie veranderen de manier waarop we leven, leren, innoveren, werken en produceren. Dit biedt kansen om wereldwijde problemen in de samenleving op te lossen. Nederlandse innovaties dragen bovendien bij aan de economie. Om daaraan een impuls te geven investeert het kabinet het komend jaar 7,5 miljoen euro extra in sleuteltechnologieën. Vanaf 2021 is dit structureel 10 miljoen euro.

Oprichting investeringsfonds Invest-NL

Met de oprichting van investeringsfonds Invest-NL stimuleert het kabinet investeringen die nu al kunnen plaatsvinden bij ondernemingen die gericht zijn op de grote transitie-opgaven en de doorgroei van ondernemingen. Invest-NL krijgt een projectontwikkelingstak met een jaarlijkse subsidie van 10 miljoen euro, en daarnaast de mogelijkheid om zelf te investeren uit het investeringskapitaal dat in eerste instantie een omvang zal hebben van 1,7 miljard euro voor projecten waar een positief rendement mogelijk is.

€ 65 miljoen voor nieuw programma TechLeap.NL voor start- en scale-ups

Het kabinet wil dat beginnende, vernieuwende bedrijven (start-ups) in Nederland zich goed kunnen ontwikkelen. En dat ze toegang hebben tot investeringen, geschikt personeel, kennis over onderzoeken, internationale markten en klanten. Daarom is er tussen 2019 en 2023 € 65 miljoen beschikbaar. In 2020 heeft het kabinet € 14 miljoen gereserveerd. Een groot deel van dit geld komt via het programma TechLeap.NL – de opvolger van Startup Delta- bij de start-ups en scale-ups terecht.

Meer weten?

Uiteraard zijn er nog veel meer zaken rondom subsidies aangekondigd. De komende maanden worden de plannen verder geconcretiseerd. Plus Projects volgt uiteraard nauwgezet hoe de beleidsvoornemens worden uitgewerkt in de subsidieregelingen. We gaan hard op zoek naar projecten die daar perfect binnen passen en impact maken. Dit doen we door op zoek te gaan naar projecten met duurzaamheid en innovatie in combinatie met de nieuwe kabinetsplannen.

Heeft u een project dat maximaal impact maakt of bent u benieuwd wat de kabinetsplannen en subsidies voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op!