Het “Prinsjesdag effect”: Duurzaamheid

Op Prinsjesdag heeft het kabinet de Miljoenennota en de Rijksbegroting 2020 aangeboden aan de Tweede Kamer. Hieronder de belangrijkste zaken die het kabinet heeft aangekondigd rondom de subsidies op het gebied van duurzaamheid, een van de twee focusgebieden van Plus Projects. Alles weten over het effect op innovatie? Lees dan dit aanvullende artikel

Uitbreiding Energie-investeringsaftrek met CO2 reducerende maatregelen

De Energie-investeringsaftrek (EIA) geldt in 2020 ook voor investeringen die CO2-uitstoot verminderen. Eind december wordt de nieuwe Energielijst gepubliceerd. Het budget voor de EIA is € 147 miljoen.

Verhoging budget MIA, VAMIL ongewijzigd

Het budget voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) wordt in 2020 met € 10 miljoen verhoogd tot € 124 miljoen. Het budget voor de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) blijft gelijk op € 25 miljoen.

Verbreding en stroomlijning van energie innovatieregelingen

Het kabinet gaat onder meer aan de slag met instrumenten om de industrie te verduurzamen, een ambitieus programma Waterstof en met het verbreden van de Subsidieregeling Duurzame Energieproductie (SDE+)-regeling om de uitrol van CO2-reducerende technieken die nu nog niet rendabel zijn te versnellen. Op deze manier worden de beschikbare middelen ingezet om een zo groot mogelijke CO2-reductie te realiseren en daarmee bij te dragen aan de ambities voor 2030. Voor maatregelen die kosteneffectief bijdragen aan CO2-reductie, maar die op dit moment niet onder de SDE+ vallen, wordt uitgewerkt hoe deze het beste ondersteund kunnen worden. Dit najaar wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de definitieve nieuwe regeling en welke technieken worden opengesteld.

De energie-innovatieregelingen worden gestroomlijnd. Dit betreft de regelingen onder de Topsector Energie, de Demonstratieregeling Klimaat- en Energie Innovatie (DEI+) en de Hernieuwbare energieregeling (HER). Net als bij de SDE+ regeling zal de HER worden verbreed met CO2 reducerende maatregelen.

Nederland circulair in 2050

De ambitie van het kabinet is dat Nederland in 2030 50% van de gebruikte materialen zoveel mogelijk hergebruikt. En afval zoveel mogelijk tot bruikbare grondstof verwerkt. Uiteindelijk is het doel dat Nederland in 2050 volledig circulair is. Daarom maakt het kabinet in 2020 eenmalig € 80 miljoen vrij om onder andere circulaire projecten, die ook CO2-vermindering opleveren, in de grond-, weg- en waterbouw en de kunststofketen te stimuleren. In de begroting voor 2020 maakt het kabinet daarnaast € 16 miljoen vrij voor een vijftal programma’s die de overgang naar een circulaire economie bevorderen.

Meer weten?

Uiteraard zijn er nog veel meer zaken rondom subsidies aangekondigd. De komende maanden worden de plannen verder geconcretiseerd. Plus Projects volgt uiteraard nauwgezet hoe de beleidsvoornemens worden uitgewerkt in de subsidieregelingen. En we gaan hard op zoek naar projecten die daar perfect binnen passen en impact maken. We zoeken daarbij de verbinding tussen duurzame en innovatieve projecten en de nieuwe kabinetsplannen. Heeft u een project dat maximaal impact maakt of bent u benieuwd wat de kabinetsplannen en subsidies voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op!