SDE+ najaarsronde gepubliceerd: subsidie op zonne-energie omlaag

Vanaf 29 oktober tot uiterlijk 14 november aanstaande kan (voor de laatste keer in deze vorm) SDE subsidie worden aangevraagd voor duurzame energieopwekking.

Wat opvalt is dat de subsidie op zonne-energie omlaag is gegaan ten opzichte van de subsidieronde van afgelopen voorjaar. De reden hiervoor is dat de kostprijsdaling van Zon-PV doorzet, waardoor de noodzaak voor subsidiëring minder is. Ten opzichte van eerdere tenders is tevens gewijzigd dat aanvragers die vanaf 29 oktober een aanvraag willen indienen dit keer een transportindicatie van de netbeheerder moeten aanleveren bij de aanvraag voor subsidie. Uit dit bewijsstuk moet blijken dat er op de aangevraagde locatie ook daadwerkelijk transportcapaciteit beschikbaar is. Uit eerdere ervaring is namelijk gebleken dat subsidie blijft liggen doordat aanvragers door ontbreken van transportcapaciteit hun aanvraag feitelijk niet konden uitvoeren. NB. Aan de transportindicatie wordt momenteel nog gewerkt. Zodra er meer informatie beschikbaar is wordt dit via de SDE+ website bekend gemaakt.

Meer informatie over de SDE+ subsidie is hier beschikbaar. Direct even bellen kan ook, met onze consultant David Paul Doornbos, via 06-51367024.

Met de deadline voor het aanvragen van de WBSO-subsidie net achter de rug, is het…

Internationale ambities of interesse in buitenlandse markten? Daar is de subsidie Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Investeringsvoorbereidingen…

De meest bekende duurzaam bouwen subsidies zijn ongetwijfeld de Energieinvesteringsaftrek (EIA) en Milieuinvesteringsaftrek (MIA). Deze…