Milieulijst 2020: MIA/Vamil regelingen veranderen voor ondernemers

Op 27 december 2019 is de nieuwe Milieulijst voor 2020 gepubliceerd. Daarmee is bekend op welke manier de MIA en Vamil regelingen veranderen voor ondernemers. De grootste nieuwe mogelijkheden vinden we op het gebied van circulariteit. Vooral investeringen in circulair produceren en het hergebruik van materialen worden gestimuleerd. Ook bevat de nieuwe Milieulijst bedrijfsmiddelen voor verschillende circulaire producten, circulaire bouwmaterialen en het maken van producten uit zwerfvuil.

MIA en Vamil

Op de Milieulijst staan alle milieuvriendelijke investeringen die in aanmerking komen voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Met deze regelingen kunnen ondernemers die vennootschapsbelasting betalen van een fiscaal voordeel genieten. De MIA biedt ondernemers de mogelijkheid om bij milieu-investeringsaftrek de fiscale winst te verlagen. Met de VAMIL kan een ondernemer een investering op een willekeurig moment afschrijven (tot 75%). Hierdoor wordt de fiscale winst verlaagd en hoeft er minder belasting te worden betaald in dat jaar.

Op de nieuwe milieulijst voor 2020 vinden we 52 bedrijfsmiddelen die zijn toegevoegd ten opzichte van 2019. Daarnaast hebben vele kleine wijzigingen plaatsgevonden in bestaande bedrijfsmiddelen. Wat gaat er voor in de MIA en Vamil regelingen veranderen voor ondernemers? De meest significante wijzigingen per thema zijn als volgt.

Nieuwe kansen circulair

Het eerste thema op de Milieulijstdat tot 2019 te vinden was onder de noemer ‘Circulaire Economie’, is hernoemd naar ‘Grondstoffen en Watergebruik’. De inhoud blijft echter onveranderd en de focus op circulariteit is fors toegenomen. Ondernemers die investeren in demontage ten behoeve van hergebruik of recycling kunnen deze investeringen vanaf 2020 bij MIA/Vamil onderbrengen. Ook het vervaardigen van producten uit zwerfafval en het zodanig produceren dat producten aan het einde gemakkelijk uit elkaar kunnen worden gehaald om te worden hergebruikt is op de Milieulijst 2020 terug te vinden. Hetzelfde geldt voor verschillende circulaire producten, zoals matrassen, meubels van gerecycled materiaal en producten van bamboecomposiet. Circulaire bouwmaterialen en een circulaire keuken vallen in 2020 ook onder de MIA/Vamil.

Altijd op de hoogte van het laatste subsidienieuws? Schrijf u in voor de nieuwsbrief!

Inschrijven

Circulair bouwen speelt een nog grotere rol vanaf 2020. In de Milieulijst 2020 uit zich dat in nieuwe en aangepaste bedrijfsmiddelcodes op materiaal-, component- en gebouwniveau. Nieuw op de lijst is de code voor circulaire woningen. Daarnaast is er nu ook de mogelijkheid opgenomen voor een circulaire utiliteitsgebouwgevel. Ook is er een aantal nieuwe bedrijfsmiddelen opgenomen voor bio-asfalt, een keuken van circulaire materialen, een modulair wandsysteem en circulaire PV-panelen. De mogelijkheden voor duurzame gebouwen volgens BREEAM, LEED en GPR blijven aanwezig. Een significante wijziging binnen deze codes voor duurzaam bouwen is dat vanaf 2020 ook onverwarmde gebouwen met een industriefunctie in aanmerking komen. Voor verwarmde industriegebouwen gold dat al. Een aanvullende eis is wel dat beide soorten industriegebouwen voorzien zijn van een groen dak, met zowel vegetatie als voorzieningen voor duurzame elektriciteitsopwekking.

Voedselvoorziening en landbouwproductie

Ook in de agrarische sector is de inzet op een circulaire economie nadrukkelijk aanwezig. Zo vinden we de volgende nieuwe bedrijfsmiddelen terug op de Milieulijst: apparatuur voor het opwerken van plantenresten tot grondstof; en recyclebare meerjarige kweektrays. Ook het verminderen van emissies naar de omgeving is in de Milieulijst ondergebracht. Het versterken van biodiversiteit, de eiwittransitie en het voorkomen van voedselverspilling blijven belangrijke onderwerpen op de Milieulijst.

Mobiliteit

De Milieulijst blijft in 2020 mogelijkheden bieden voor elektrisch vervoer in diverse voertuigklassen. De lijst is uitgebreid om ook elektrische- en waterstofbestelauto’s en taxi’s te omvatten. De hoogte van het fiscale voordeel voor elektrische personenauto’s is wel verlaagd ten opzichte van 2019, in lijn met de sterke groei van het marktaandeel van deze voertuigen. Daarnaast bevat het onderdeel ‘Mobiliteit’ vanaf 2020 ook een bedrijfsmiddel dat valt onder luchtvervoer, namelijk een elektrisch lesvliegtuig. Ook een oplaadpunt voor vliegtuigen, dat valt onder het thema ‘distributie van alternatieve brandstoffen’, is aan de lijst toegevoegd.

Klimaat en lucht

Binnen het thema ‘klimaat en lucht’ stimuleert de Milieulijst 2020 verduurzaming van de industrie en beperking van broeikasgas- en andere emissies. Waterstofproductie uit een hernieuwbare bron is aan de lijst toegevoegd, evenals technieken die bijdragen aan de reductie van NOx. Ook vinden we de filtrerende stofafscheider voor stofbronnen terug op de lijst. De Milieulijst stimuleert investeringen ten behoeve van het klimaat en de luchtkwaliteit die verder gaan dan wat wettelijk of via vergunningen verplicht is.

Profiteren van fiscaal voordeel via MIA en Vamil?

Investeert u in een nieuw bedrijfsmiddel en wilt u weten of dit in aanmerking komt voor fiscaal voordeel?
Neem dan contact op met Vincent Esposto op of +31 (0)6 3410 1096