HERFSTDIP WORDT HERFSTFIT!

Bij Plus Projects zien we dat het Scheveningse strand langzaam wordt schoongeveegd en strandtenten ruimen op. Als collega’s gaan wandelen komen zij met een zogenaamde “coupe windhoos” terug van het strand. Het is weer herfst. Maar: gelukkig betekent dat ook dat de regeling ESF Duurzame inzetbaarheid regio’s en sectoren weer open is. Er is € 25 miljoen beschikbaar voor projecten om werkenden langer gezond en vitaal (zitten hier ook strandwandelingen bij?) aan het werk te houden. De aanvraagperiode loopt tot aan de herfstvakantie (26 oktober 2018, 17.00 uur).

Meer weten over de verschillende thema’s en hoeveel subsidie u kunt krijgen? Lees er meer over via: https://www.plusprojects.nl/subsidie/esf-subsidie-2014-2020-duurzame-inzetbaarheid/

Met de deadline voor het aanvragen van de WBSO-subsidie net achter de rug, is het…

Internationale ambities of interesse in buitenlandse markten? Daar is de subsidie Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Investeringsvoorbereidingen…

De meest bekende duurzaam bouwen subsidies zijn ongetwijfeld de Energieinvesteringsaftrek (EIA) en Milieuinvesteringsaftrek (MIA). Deze…