Een visie op duurzame ontwikkeling

Plus Projects heeft zich gespecialiseerd in subsidies omtrent innovatie en duurzaamheid. Wij werken samen met onze klanten om het maximale uit de projecten te halen, door persoonlijk, kritisch en zorgvuldig te zijn in onze aanpak. Daarnaast is een positieve impact achterlaten op de wereld van morgen één van onze kernwaarden. Op deze manier werken wij samen met onze opdrachtgevers aan duurzame ontwikkeling, waar het milieu, de maatschappij en de toekomstige generaties van profiteren.

De komende jaren liggen er grote maatschappelijke- en milieu uitdagingen voor ons. Deze uitdagingen vragen om een multidisciplinaire aanpak, waarbij samenwerking tussen verschillende bedrijven, industrieën en disciplines cruciaal is. Ons netwerk is uitermate geschikt om een bijdrage te leveren aan de wereld van morgen en samen de handen in één te slaan om dit te realiseren. De afgelopen jaren hebben wij persoonlijke relaties opgebouwd met de meest toonaangevende Nederlandse bedrijven op het gebied van innovatie en duurzaamheid. Plus Projects heeft de ambitie om deze impact de komende jaren te concretiseren en bedrijven te ondersteunen met adviezen, samenwerkingsverbanden en subsidies voor het behalen van hun gestelde duurzame ontwikkelingsdoelen.

Praktijkvoorbeelden

Hieronder twee voorbeelden van duurzame ontwikkeling waarbij Plus Project een belangrijke rol heeft gespeeld.

Het meest duurzame pand van Nederland

Bouwbedrijf GKB heeft in samenwerking met een groot aantal professionals het meest duurzame industriepand van Nederland gerealiseerd. De impact op het milieu is minimalistisch doordat het gebouw optimaal water hergebruikt en energieneutraal is d.m.v. BREEAM Outstanding Certificering. Daardoor draagt dit project bij aan verduurzaming van gebouwen en verminderd het de CO2 uitstoot wat weer ten goede komt aan een beter klimaat.

Dit kon gerealiseerd worden doordat Plus Projects in belangrijke mate heeft bijgedragen door de bouwinvestering onder te brengen bij Energie Investeringsaftrek (EIA), Milieu Investeringsaftrek (MIA) en de SDE subsidie.

Veilige uitwisseling van laboratorium uitslagen

Medische gegevens voortkomend uit het laboratorium worden vaak overgetypt en via de post verzonden. Dit is een arbeidsintensief, foutgevoelig en risicovol proces. In het ergste geval belandt jouw persoonlijke data in handen van een onbekende. DDQ heeft een oplossing bedacht, waarbij lab-uitslagen met behulp van blockchaintechnologie en een plug & play kastje worden uitgewisseld tussen laboratoriums. Deze oplossing draagt bij aan de verduurzaming van de ziekenhuisomgeving door het efficiënter en veiliger versturen van data. Hierdoor wordt het gebruik van papier en post overbodig.

Plus Projects heeft met succes financiering aangevraagd bij het SIDN fonds om dit project te financieren.

Meer weten wat Plus Projects kan betekenen voor de verduurzaming van uw bedrijf?

Bedrijven profiteren op meerdere vlakken van een bijdrage aan duurzame ontwikkeling. Behalve de impact op een betere wereld, vergroot het de transparantie van uw bedrijf, wat ten goede komt aan de naamsbekendheid en kwaliteit van het merk. Bovendien ontstaan er mogelijkheden tot samenwerkingen en subsidies. De weg naar duurzame ontwikkeling geeft mogelijk inzicht in de toekomstige behoeftes van klanten en bedrijven en draagt daarom bij aan een businesscase die toekomstbestendig is. Er zijn ook financiële voordelen te behalen, doordat het verduurzamen vaak zorgt voor lange termijn besparingen op bedrijfsmiddelen en processen.

Echter het verduurzamen van bedrijven vraagt vaak om een investering in de vorm van materiaal, geld en arbeid. Dit kan mogelijk zorgen voor een barrière voor duurzame ontwikkeling. Plus Projects heeft ruime ervaring in het realiseren van subsidies, fiscale voordelen en fondsen op het gebied van duurzaamheid en innovatie en is in staat om deze barrières te verlagen. Wij helpen u graag.

Wilt u meer weten hoe wij u kunnen helpen met het verduurzamen van uw bedrijf. Neem vrijblijvend contact op met een van onze consultants via 070-3012420.