Leren of ontwikkelen binnen je onderneming, hoe doe je dat?

Ieder bedrijf wat zijn personeel hoog in het vaandel heeft staan wil dat medewerkers zich ontwikkelen, dat ze groeien en zich ontplooien. Maar hoe kun je dit ondersteunen terwijl het resultaat hiervan niet altijd één op één te relateren is aan groei (in omzet) van het bedrijf?

Volg een workshop

Een aantal weken geleden kregen wij bij Plus Projects een interessante op maat gemaakte workshop over outputgericht werken. Hoe kom je tot een oplossing, zonder dat je deze voorkauwt? Hoe kom je tot het juiste eindresultaat, zonder dat je aangeeft welke weg je precies moet nemen?

Het antwoord was: Het scheppen van heldere kaders. Wat is het probleem? Wat is het doel? En aan welke criteria moet de oplossing voldoen?

Binnen Plus Projects was dit precies de workshop die duidelijk maakte waar wij behoefte aan hebben, wat voor ons werkt en waar we ons verder in willen ontwikkelen. Waarschijnlijk weet u zelf ook dat vast niet iedere workshop dit als gevolg heeft. Er zijn vaak meerdere activiteiten nodig zijn om het doel te bereiken en een leeromgeving binnen het bedrijf te vormen en te blijven voeden. Dit kost uiteraard geld.

Financiering voor ontwikkeling

’Is er financiering voor scholing, training en ontwikkeling?‘ is dan ook een vraag die wij vaak krijgen. Er zijn binnen het subsidielandschap verschillende mogelijkheden en afhankelijk van het soort bedrijf, de branche en de aard van de ontwikkeling kan een regeling aansluiten. U kunt bijvoorbeeld denken aan de Subsidieregeling Praktijkleren, de ESF duurzame inzetbaarheid en additionele middelen vanuit het O&O fonds waar uw bedrijf bij aangesloten is. Ook is er sinds kort het beleidsexperiment “MKB Idee”. Deze regeling is bedoeld om knelpunten die mkb’ers tegenkomen bij het investeren in scholing en ontwikkeling  inzichtelijk te maken en nieuwe oplossingen te verzamelen.

MKB Idee

Het MKB Idee is toegespitst op het mkb en heeft als doel om belemmeringen om te investeren in scholing en ontwikkeling op te lossen in de technische sector. Daar wordt het tekort aan technici vooral opgelost door op om-, bij- en herscholing. Heeft u een goed idee, doe dan dus mee!

Subsidie

Het MKB Idee subsidieert dus projecten die vernieuwende oplossingen bieden voor de knelpunten op het vlak van scholing en ontwikkeling in de technische sector. Hierbij worden vijf verschillende categorieën gedefinieerd:.

  1. Regionale samenwerking op menselijk kapitaal tussen mkb en grootbedrijf.
  2. Samenwerking onderwijs-bedrijfsleven voor docenten en beroepsgerichte opleidingen (bijv. BBL)
  3. Belang leercultuur technisch mkb (aantrekkelijk werkgeverschap)
  4. Krimpgebieden
  5. Energie- en klimaattransitie

Punt drie doet wellicht enigszins denken aan de ESF duurzame inzetbaarheid. Echter is het bij het MKB Idee voornamelijk belangrijk dat er projecten worden opgetuigd die in de algemene zin bijdragen aan een betere leeromgeving in de technische sector. De ESF focust op het stimuleren van duurzame inzetbaarheid (met als onderdeel het bevorderen van de leercultuur) bij een specifieke werkgever. Daarbij heeft de ESF een maximaal subsidiebedrag van € 12.500,– (met 50% subsidie) en een hoge slaagkans.

Het MKB Idee geeft 100% subsidie met een maximaal bedrag van € 125.000,– per deelnemer. Per categorie wordt echter ingezet op subsidiering van twee projecten, mits deze kwalitatief voldoen aan de criteria.

Wanneer u beoogt om binnenkort extra in te zetten op de ontwikkeling van uw personeel is het zeker aardig beide regelingen te onderzoeken.

Deadlines

MKB Idee – Indienen van 3 september tot en met 20 september 2018.

ESF – Indienen van 12 november tot en met 16 november 2018 of van 8 april tot en met 12 april 2019.

Meer informatie?

Wilt u uw projectidee eens nader bespreken? Neem dan contact op met ons via +31 (0)70 301 2430 of mail naar info@plusprojects.nl.