Zuid-Holland investeert in duurzame bedrijventerreinen

Opnieuw heeft Zuid-Holland subsidie beschikbaar gesteld voor investeringen in het verbeteren van bedrijventerreinen in de provincie. In totaal is € 600.000 beschikbaar voor onder meer het onderzoeken van mogelijkheden voor energiebesparing, het opwekken van duurzame energie, maar ook voor zaken als het aanleggen van glasvezel.

Subsidie planvorming verbetering bedrijventerreinen Zuid-Holland

De hoogte van de subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten van het project, met een maximum van € 35.000 per project. Voor projecten waarvan de kosten niet hoger zijn dan € 10.000 bedraagt de subsidie 90% van de kosten.

Subsidiabele projecten

Subsidie wordt onder andere verstrekt voor het inhuren van een externe partij voor het laten maken van een analyse van kansen en verbeterpunten voor het bedrijventerrein op het gebied van kwaliteit en verduurzaming.

Maar ook kan subsidie worden aangevraagd voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek of het maken van een business case voor:

  1. energiebesparing bij bedrijven op het bedrijventerrein
  2. het opwekken van duurzame energie op het bedrijventerrein
  3. de aanleg van een collectief glasvezelnet op het bedrijventerrein
  4. collectieve camerabeveiliging op het bedrijventerrein
  5. het verbeteren van de verkeersveiligheid en/of de parkeermogelijkheden op het bedrijventerrein
  6. het oprichten of het verbeteren van collectief woon- werkverkeer voor op het bedrijventerrein werkzame werknemers.

Aanvragen planvormingssubsidie?

Vanaf 28 augustus tot en met eind december kunnen aanvragen worden ingediend. Volledige aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst, totdat het beschikbare budget (€ 600.000) uitgeput is.

De subsidie wordt aangevraagd door een ondernemersvereniging, een stichting BIZ (BedrijvenInvesteringsZones), of een gemeente, ondersteund door andere belanghebbende partijen.

Meer weten over de subsidie planvorming verbetering bedrijventerreinen Zuid-Holland?

Neem dan contact op met Marjolein Nijhuis via 06-41277978 of nijhuis@plusprojects.nl.