VOGIN fonds – voor (cultureel) erfgoed

Het VOGIN fonds stelt tot € 100.000,- beschikbaar voor projecten met impact op (Culturele) erfgoedsector

Het VOGIN fonds is op zoek naar innovatievoorstellen die het verschil kunnen maken en de samenleving helpen om de rol van kennis- & informatie(technologie) beter te begrijpen en de toepassing ervan beter in te zetten.

Thema

Het thema van de call van 2019 is: (cultureel) erfgoed. Men is op zoek naar innovaties die  meerwaarde leveren aan en impact hebben op de (culturele) erfgoedsector.

Doelgroep

Iedereen (starters, verenigingen, coöperaties, particulieren, teams, coalities, bedrijven) kan in aanmerking komen voor ondersteuning.

Aanvragen

Aanvragen moeten voor 1 februari 2019 worden ingediend. Maximaal draagt het VOGIN fonds € 100.000,- bij. Het is mogelijk om een aanvraag voor 100% van de kosten van een project in te dienen, de noodzaak voor financiering moet echter wel duidelijk zijn. De voorkeur gaat uit naar aanvragers die een deel van de kosten zelf dragen.

Meer informatie is te vinden via www.vogin.nl