Subsidienieuws: bouwen en vastgoed

Om de hard getroffen bouw- en vastgoed sector tegemoet te komen, zijn er nieuwe regelingen aangekondigd en een aantal bestaande regelingen verruimd. Daarom houden wij houden de laatste ontwikkelingen in subsidieland voor u in de gaten, en vatten de belangrijkste elementen hieruit voor u samen in het subsidienieuws voor bouwen en vastgoed.

SEEH

Om particuliere woningeigenaren en Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) te blijven ondersteunen bij hun verduurzamingsplannen, heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) bekendgemaakt de subsidiebedragen van de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) tijdelijk te verhogen.  Het gaat hier om beide regelingen die onder de SEEH vallen, dus zowel voor VvE’s en particulieren. Daarom is een tijdelijke verhoging van 10% tot ongeveer 30% van de investeringskosten ingevoerd.

SAH

Wilt u uw huurwoning aardgas vrij maken? Bent u verhuurder? Dan kunt u via de RVO de subsidie Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH) aanvragen. Daarmee kunt u met deze regeling subsidie krijgen om uw huurwoning(en) aan te sluiten op een extern warmtenet. Ook als de woning wel al op een warmtenet is aangesloten, maar nog steeds aardgas verbruikt voor bijvoorbeeld verwarming van water, komt u in aanmerking voor de SAH. Zowel de aanpassing van de huurwoning als de aansluitkosten kunnen met de SAH gesubsidieerd worden.

Woningbouwimpuls

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft het Besluit Woningbouwimpuls 2020 (WBI2020) gepubliceerd. Dit betekend dat er in totaal  € 1 miljard vrijgemaakt voor gemeenten om het woningtekort te bestrijden.

Zo loopt het eerste aanvraagtijdvak bij de RVO van 1 juli 2020 tot en met 15 juli 2020. Rangschikking van aanvragen vindt dan plaat op basis van de volgende criteria: noodzaak, effectiviteit, efficiëntie en urgentie.

 

Tot slot kunnen gemeenten een specifieke uitkering aanvragen voor projecten die:

  • het realiseren of het versnellen van de bouw van betaalbare woningen in een kwalitatief goede leefomgeving tot doel hebben;

  • nog niet in de uitvoerende fase zijn;

  • binnen afzienbare tijd opgestart kunnen worden; en

  • door de bij het project betrokken partijen zelf van een substantiële financiële bijdrage worden voorzien.

Meer informatie?

Bent u benieuwd naar meer subsidienieuws over bouwen en vastgoed of uw subsidiemogelijkheden? Wilt u uw projectidee eens nader bespreken? Plus Projects heeft 15 jaar ervaring met subsidieadvies en projectplanning op nationaal en internationaal niveau. Daarom zijn wij de best geschikte partner voor uw innovatieve en duurzame subsidietraject, of het nu gaat om innovaties, vastgoed of personeel.

Contact